Στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Αλέξη Χαρίτση παρατίθενται αναλυτικά όλοι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της χώρας καθώς και ο μόνιμος πληθυσμός τους.

Η καταγραφή ξεκινάει με την Περιφέρεια, μετά ακολουθούν οι Περιφερειακές Ενότητες και τέλος, αναγράφονται οι Δήμοι και οι Κοινότητες.

Ο πληθυσμός που αναγράφεται προκύπτει από την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 που αφορούν στο μόνιμο πληθυσμό.

Δείτε αναλυτικά τις Περιφέρειες, τους Δήμους και τον πληθυσμό στην σχετική ΑΠΟΦΑΣΗ