Ποια ακίνητα θα επιδοτηθούν και ποιες δαπάνες

Με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα πρέπει να έχει το ακίνητο και χωρίς όριο ηλικίας για τον δικαιούχο ξεκινάει εντός της εβδομάδας το πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω.

H Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφει η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη θα αναφέρει τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να έχει το ακίνητο. Ειδικότερα το ακίνητο πρέπει:

– να είναι έως 100 τετραγωνικά
– να βρίσκεται σε αστική περιοχή
– δεν πρέπει να έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, ή ως μισθωμένη – να αναφέρεται ως κενό στο Ε2 των τριών τελευταίων ετών.

Επίσης δεν προβλέπεται ηλικιακό όριο ενώ η συνολική ακίνητη περιουσία ενδιαφερόμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.

Το νέο πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω», συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ αφορά την ανακαίνιση και διάθεση 12.500 κενών κατοικιών.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένα ακίνητό του με χρήση κατοικίας με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής ηλεκτρονικά με τη χρήση των κωδικών του taxisnet.

Όσοι νέοι επιλεγούν θα μπορούν να λάβουν επιδότηση έως 10.000 ευρώ ή έως 40% των δαπανών, εφόσον δηλωθούν ηλεκτρονικά, για να φτιάξουν το παλιό τους σπίτι και να το αξιοποιήσουν είτε οι ίδιοι, καλύπτοντας τις στεγαστικές τους ανάγκες, είτε να το διαθέσουν προς ενοικίαση.

Το οικογενειακό εισόδημα του ενδιαφερόμενου δεν μπορεί να ξεπερνά τα 40.000 ευρώ και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη τη επιδότησης είναι το σπίτι να έχει δηλωθεί ως κενό στο Ε2 του τελευταίου φορολογικού έτους.

Οι δικαιούχοι πλέον έχουν την δυνατότητα προκαταβολής μέρους της επιδότησης, σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε η κα Ζαχαράκη στη Βουλή, κάτι που κάνει πιο ελκυστικό το πρόγραμμα και εξυπηρετεί τις άμεσες ανάγκες για την ανακαίνιση των κατοικιών. Αμέσως μετά την ανακαίνιση, το συμβόλαιο ενοικίασης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριετές.

Παράλληλα προβλέπεται ότι η επιδότηση 40% των πραγματοποιηθεισών δαπανών θα μπορεί να φτάσει έως τις 10.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου σε αυτές τόσο τα απαιτούμενα υλικά όσο και τις εργασίες.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές με ποσοστό κυριότητας/επικαρπίας ακόμη και ίσο του 50%, ενώ μέχρι πρότινος προβλεπόταν το ποσοστό αυτό έπρεπε να είναι μεγαλύτερο του 50% επί του ακινήτου.

Αποκλείονται όσοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης για οποιοδήποτε ακίνητό τους τα τελευταία πέντε έτη.

Η ΔΥΠΑ μετά την υποβολή της αίτησης θα προχωράει σε όλες τις απαιτούμενες διασταυρώσεις σχετικά με το ακίνητο και τα περιουσιακά στοιχεία του ενδιαφερόμενου και θα εκδίδεται αυτόματα επί της αίτησης, είτε εγκριτική είτε απορριπτική απόφαση, με σχετική αιτιολογία προς ενημέρωση του αιτούντος.

Μετά την έγκριση της αίτησης, θα εκταμιεύεται στον ενεργό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, η προκαταβολή της επιδότησης, η οποία ανέρχεται στο 50% επί του προϋπολογιζόμενου ποσού επιδότησης.

Η πληρωμή των επιλέξιμων δαπανών πραγματοποιείται υποχρεωτικά και αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε βάθος έξι μηνών από την ημερομηνία έγκρισης σε διαφορετική περίπτωση η προκαταβολή ανακαλείται και αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Στις επιλέξιμες δαπάνες εντάσσονται μεταξύ άλλων ανακαίνιση χώρων μπάνιου, ειδών υγιεινής ή χώρων κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου και εσωτερικών θυρών, αντικατάσταση ή επισκευή ερμαρίων, αντικατάσταση δαπέδων, αντικατάσταση ή επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση ή επισκευή δομικών στοιχείων, επιχρισμάτων, πλακιδίων, χρωματισμών και λοιπές αντίστοιχες εργασίες.

Ακόμη εντάσσονται οι ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ για τις οικοδομικές εργασίες ανακαίνισης και επισκευής, αλλά και οι δαπάνες υπηρεσιών μηχανικού για τυχόν εκδόσεις αδειών ή εκπόνησης μελετών ή έκδοσης πιστοποιητικών.

Η Δ.ΥΠ.Α. έχει τη δυνατότητα διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων, τόσο προληπτικά, όσο και κατασταλτικά, με σκοπό την τήρηση των διαδικασιών και όρων του προγράμματος.

Ως προς το κριτήριο της διάρκειας της εκμίσθωσης του ακινήτου, η Δ.ΥΠ.Α. διενεργεί ελέγχους σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Εάν διακοπεί η εκμίσθωση, ο δικαιούχος έχει την δυνατότητα εντός τριών μηνών να υπογράψει νέα εκμίσθωση με το εναπομείναν χρονικό διάστημα. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει έως δυο φορές.

 

 

Πηγή:dnews.gr