Σε ανακοίνωσή της η δημοτική παράταξη «Ολύμπια Συμμαχία» με επικεφαλής τον πρώην δήμαρχο Δίου Ολύμπου Κώστα Δημόπουλο, επισημαίνει τα ακόλουθα:

Με ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι εντάχθηκε η «Κατασκευή Ταμιευτήρα Άρδευσης στη θέση Ξηροκάμπι Τ.Κ. Βροντούς, συνολικού προϋπολογισμού 620.420€, χωρητικότητας 200.000 κ.μ. νερού στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για χρηματοδότηση.Η αποδοχή της ένταξης αποφασίστηκε στην «εκ περιφοράς» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 10-4-2020.

Εμπνευστές της κατασκευής του ταμιευτήρα ήταν η Δημοτική Αρχή του τότε Δήμου Δίου – Ολύμπου, της τετραετίας 2007 – 2010, με Δήμαρχο το Γρηγόρη Παπαχρήστο, οπότε και αποφασίστηκε η κατασκευή δύο «δίδυμων» ταμιευτήρων άρδευσης, χωρητικότητας 200.000 κ.μ. Για τους οποίους ετοιμάστηκαν οι μελέτες και οι φάκελοι. Ο πρώτος κατασκευάστηκε και παραδόθηκε προς χρήση το 2013.

 

 

Για το νέο ταμιευτήρα, η ανάθεση σύνταξης περιβαλλοντικής μελέτης έγινε στις 11-2-2014. Ο πλήρης φάκελος υποβλήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για χρηματοδότηση στις 21-3-2019 από την απελθούσα δημοτική αρχή με δήμαρχο τον Κώστα Δημόπουλο, που με επιμονή και ενδιαφέρονμερίμνησε για την ωρίμανσή του.

Σκοπός του νέου ταμιευτήρα άρδευσης, όπως και κάθε ταμιευτήρα, είναι η εκμετάλλευση των πηγών, η ορθολογιστική διαχείριση του νερού, η κάλυψη των νέων αρδευτικών αναγκών καθώς και η μείωση του κόστους παραγωγής, με τη μείωση της χρήσης των ενεργοβόρων και ευπαθών γεωτρήσεων.

Ανέκαθεν όμως, η γραφειοκρατία της έκδοσης περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα αναπτυξιακής προοπτικής. Για την ταχύτατη έγκριση –ένταξη και χρηματοδότηση έργων κυρίως κοινής ωφελείας, η Πολιτεία οφείλει να απλουστεύσει και να επιταχύνει τις διαδικασίες, πάντα με γνώμονα τη διαφύλαξη και την προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος.

Ο αγροτικός τομέας αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς τομείς παραγωγής της οικονομίας, που καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την επιβίωση και την ποιότητα ζωής της υπαίθρου, αποτελεί το «όχημα» για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών ενώ, ταυτόχρονα, ενισχύει τον εξαγωγικό δείκτη.

Άστοχα το δημοτικό συμβούλιο, στις 12-3-2020, με ακατάληπτη απόφασή του, εξουσιοδότησε το δήμαρχο να διερευνήσει τις διαδικασίες για την κατασκευή ταμιευτήρα και την επέκταση του δικτύου μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα).

Σε μια εποχή ανασφάλειας και αστάθειας των μελλοντικών εξελίξεων, η Δημοτική Αρχή πρέπει να υπερασπίζεται το εισόδημα των αγροτών, αποφεύγοντας την παρέμβαση ιδιωτικών συμφερόντων στη διανομή του νερού άρδευσης, αφού αποκλειστικό σκοπό έχουν το κέρδος. Με την εμπλοκή ιδιωτικού φορέα, θα αυξηθεί σημαντικά το κόστος παραγωγής και θα μειωθούν, αντίστοιχα, τα ήδη πενιχρά κέρδη των αγροτών. Το αρδευτικό νερό είναι κοινωνικό αγαθό, πηγή ζωής για τους αγρότες και ευθύνη του Δήμου, και δεν πρέπει να αφεθεί στα χέρια ιδιωτών.