Με τη θεσμοθετημένη Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής θα διεξαχθούν οι Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2021, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Οι Πανελλήνιες για το 2021 που ξεκινούν στις 14 και 15 Ιουνίου, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της κυρίας Κεραμέως αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής για τα Πανεπιστήμια.

Τι είναι όμως η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε);

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας όλων των υποψηφίων στα τέσσερα μαθήματα (χωρίς τους συντελεστές βαρύτητας) του κάθε επιστημονικού πεδίου χωριστά, πολλαπλασιασμένος επί τον συντελεστή, που θα ορίζει το κάθε Πανεπιστημιακό τμήμα (σχολή) και θα είναι από 0.8 έως 1.2.

Απλά παραδείγματα

Εάν στο β΄ Επιστημονικό Πεδίο ο μέσος όρος των επιδόσεων όλων των υποψηφίων και των τεσσάρων μαθημάτων στις Πανελλήνιες εξετάσεις είναι 13 και ο Συντελεστής που ορίζει ένα πανεπιστημιακό τμήμα Α (σχολή) είναι 0,8 τότε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής υπολογίζεται ως εξής: 13χ0,8=10,4.

Αρα αν ο μέσος όρος των επιδόσεων του υποψηφίου χωρίς τους συντελεστές βαρύτητας είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το 10,4 θα μπορεί να δηλώσει στο μηχανογραφικό του, το πανεπιστημιακό τμήμα Α.

Εάν ο συντελεστής που ορίζει ένα άλλο πανεπιστημιακό τμήμα Β (σχολή) είναι 1,2 τότε έχουμε 13×1,2=15,6 άρα αν και μόνο αν ο Μ.Ο. των επιδόσεων του υποψηφίου χωρίς τους συντελεστές βαρύτητας είναι ίσος ή και μεγαλύτερος του 15,6 θα μπορεί να δηλώσει στο μηχανογραφικό του το εν λόγω πανεπιστημιακό τμήμα.

Ας υποθέσουμε ότι ένας υποψήφιος έγραψε 10 στα Μαθηματικά, 11 στη Φυσική, 11 στη Χημεία και 12 στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Ο υποψήφιος αυτός συγκεντρώνει μέσο όρο 11 και μπορεί να δηλώσει στο μηχανογραφικό του το τμήμα Α αλλά δεν μπορεί να δηλώσει το τμήμα Β.

Με τον ίδιο τρόπο θα υπολογίζεται η βάση στα Ειδικά Μαθήματα και θα πρέπει ο υποψήφιος να έχει επίδοση στο ειδικό μάθημα ίση ή και μεγαλύτερη της βάσης για να μπορεί να δηλώσει την σχολή, που θα έχει ως προαπαιτούμενο το ειδικό μάθημα και επιπλέον θα πρέπει να καλύπτει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής που θα έχει προκύψει από τον παραπάνω τύπο για το αντίστοιχο τμήμα.

 

Πηγή: dikaiologitika.gr