Το έτος 2020 υπήρξε μία χρονιά που σημαδεύτηκε από την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού, επηρεάζοντας όλο το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας με συνέπειες καταλυτικές για την υγεία, την κοινωνία και την οικονομία, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Παράλληλα, επηρεάστηκε και η διοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση απορροφώντας σημαντικό μέρος των δυνάμεων και των πόρων τους, οικονομικών, διοικητικών, πολιτικών  που, διαφορετικά θα διατίθεντο για σκοπούς διαχείρισης της καθημερινότητας, διοικητικούς, αναπτυξιακούς και άλλους.

Ωστόσο, παρά την πρωτόγνωρη κατάσταση που διαμορφώθηκε από την έλευση της πανδημίας, οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου όφειλαν και οφείλουν να παρεμβαίνουν για όλα τα ζητήματα που άπτονται της δημόσιας σφαίρας, είτε αυτά είναι ζητήματα δημοκρατίας, είτε αναπτυξιακά, είτε διαφάνειας και λογοδοσίας.

Σ’ αυτό το πλαίσιο λειτουργήσαμε και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε τόσο μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο όσο και στην κοινωνία, προσπαθώντας να εκφράσουμε με τον πλέον επίσημο τρόπο τις αγωνίες των πολιτών της Πιερίας για το παρόν αλλά και για το μέλλον.

Η χρονιά ξεκίνησε με παρέμβασή μας με αφορμή σύσκεψη φορέων που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Πιερίας. Τονίσαμε την χρησιμότητα αυτού του διαλόγου, αλλά και την ανάγκη αυτός να συνεχιστεί με την συμμετοχή ευρύτερων δυνάμεων, και που όμως θα πρέπει να καταλήξει σε χειροπιαστά αποτελέσματα. Αναδείξαμε την απουσία στρατηγικής για την επιχειρηματικότητα στην Πιερία, ενώ καταδείξαμε την άμεση ανάγκη να αποκτήσουμε ως τοπική κοινωνία κάποιον συλλογικό στόχο.

Ακολούθησε παρέμβασή μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο με αφορμή την συζήτηση και έγκριση του Προγράμματος Αναπτυξιακών και Επενδυτικών Δαπανών. Εκεί αναδείξαμε για άλλη μία φορά την αίσθηση που αφήνει η διοίκηση της Περιφέρειας ότι απλώς προσπαθεί να εξαντλήσει το ποσό που της αναλογεί για αναπτυξιακές και επενδυτικές δαπάνες, όχι καλύπτοντας την χρηματοδότηση επιλογών και προτεραιοτήτων που η ίδια έχει θέσει, αλλά μάλλον μέσα από την ικανοποίηση αιτημάτων φορέων και συλλόγων, που γίνεται χωρίς αναπτυξιακά κριτήρια. Αναφέραμε ενδεικτικά παραδείγματα αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Πιερίας, ενώ υπερτονίσαμε την πλήρη απουσία οποιαδήποτε μέριμνας για την συνολική απάντηση στο αναπτυξιακό ζήτημα της Πιερίας μέσω των πέντε (5) μεγάλων παραγωγικών της ενοτήτων που είναι: ο Όλυμπος και η Παραολύμπια περιοχή, η παραλιακή ζώνη συνολικά, η ορεινή ζώνη, η παραγωγική δομή της πόλης της Κατερίνης που χρειάζεται επαναπροσδιορισμό, και η βόρεια Πιερία συνολικά.

Η έλευση της Πανδημίας και η επιβολή των πρώτων περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις, παράλληλα με την εφαρμογή της καραντίνας στον γενικό πληθυσμό και στις επιχειρήσεις, άρχισε να θέτει στην δημόσια συζήτηση το ζήτημα της οικονομικής στήριξης όσων έχουν πληγεί από την πανδημία. Τονίσαμε την ανάγκη να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και να διακρίνουμε τις ανάγκες της κοινωνίας α) για διαβίωση και β) για στήριξη της επιχειρηματικότητας αναλογικά με τον βαθμό που έχει πληγεί κάθε κλάδος.

Αργότερα, κατά την συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Πιερίας καταθέσαμε πρόταση για την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο υποδεικνύοντας το τρίπτυχο Πρόληψη – Ετοιμότητα  – Ενημέρωση και καταδεικνύοντας την καλύτερη και μεγαλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων σε επίπεδο Νομού για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση πιθανών φαινομένων πυρκαγιάς στην περιοχή μας.

Με αφορμή το έργο «Αντιμετώπιση της διάβρωσης ακτής του Δ.Δ. Πλαταμώνα» αναδείξαμε την ανάγκη για πιο σύνθετες και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στα παραλιακά μέτωπα όταν αυτές γίνονται σε αναπτυγμένες περιοχές με πλούσιες δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης, ενώ ζητήσαμε με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπιστεί και η περίπτωση του Μακρυγιάλλου που επίσης έχει ανάγκη θωράκισης από φαινόμενα διάβρωσης των ακτών του.

Το νέο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο που εγκρίθηκε στο τέλος Αυγούστου μας έδωσε το έναυσμα να θέσουμε στον δημόσιο διάλογο την αξία του σχεδιασμού, ειδικότερα δε εν όψει των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που έχουμε μπροστά μας μέσα από το νέο ΕΣΠΑ αλλά και τα κεφάλαια που θα διατεθούν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της Πανδημίας (Ταμείο Ανάκαμψης).

Με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου του ΕΛΓΑ στον Νομό μας, κάναμε παρέμβαση για παράπονα, καθυστερήσεις και αδικίες που παρατηρήθηκαν από τον Οργανισμό προς τους αγρότες του Νομού, ενώ τονίσαμε την ανάγκη αυτός να είναι ένας πραγματικός συνεργάτης του Αγρότη μέσα από παραδείγματα και ανάγκες παραγωγικών δυνατοτήτων της Πιερίας.

Με αφορμή την συγκομιδή του «Κάστανου» καταθέσαμε ερώτηση συνολικά για την πολιτική της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ενώ παράλληλα αναδείξαμε την αξία της αγροτικής οικονομίας και των αγροτικών προϊόντων για την απάντηση στο φαινόμενο της οικονομικής και δημογραφικής συρρίκνωσης που παρατηρείται σε αυτές τις περιοχές.  

Ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2021 που ήρθε προς συζήτηση και έγκριση τον Νοέμβριο του 2020 υπήρξε άλλο ένα ζήτημα παρέμβασης, κυρίως ως προς την απουσία αναπτυξιακού προσανατολισμού και την απουσία σχεδίου που θα έπρεπε να τον περιβάλλει. Τονίσαμε ότι ο Προϋπολογισμός μίας αιρετής Περιφέρειας, πέρα από την αρτιότητα του τεχνικό του σκέλους, πρέπει να εκφράζει ένα αφήγημα. Αναδείξαμε την ανάγκη ενός προϋπολογισμού να συνοδεύεται από το τεχνικό πρόγραμμα και το αναπτυξιακό πρόγραμμα, να προωθεί την εφαρμογή του θεσμοθετημένου χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού της Περιφέρειας, να διορθώνει λάθη, αστοχίες και παραλείψεις, να κάνει προσαρμογές με βάση την εμπειρία της προηγούμενης περιόδου.

Ζητήσαμε μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση για τα έργα της Πολιτικής Προστασίας, η ανάθεση των οποίων γίνεται με «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», και την ανάγκη ο τρόπος ανάθεσης αυτών των έργων, προμηθειών και υπηρεσιών να εγκρίνεται από το ανώτερο εκλεγμένο δημοκρατικό όργανο της Περιφέρειας που είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο, και όχι από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Με αφορμή τα πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν στην Πιερία από τα φετινά ακραία καιρικά φαινόμενα προς το τέλος του έτους, καταθέσαμε ερώτηση σχετικά με τις πρωτοβουλίες που (θα έπρεπε να) έχουν αναληφθεί σχετικά με την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας, πολύ δε περισσότερο τα τελευταία δύο χρόνια όπου ο Νομός μας βρίσκεται σε συνεχιζόμενη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Παράλληλα, κατά τα διαστήματα που δεν υπήρχε εφαρμογή απαγόρευσης μετακίνησης των πολιτών, επιδιώξαμε και συναντηθήκαμε με Προέδρους και Τοπικά Συμβούλια Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας με σκοπό την αμεσότερη επικοινωνία και καταγραφή των ζητημάτων που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες της Πιερίας.

Ευχόμαστε το 2021 να είναι ένα έτος όπου θα ξεπεράσουμε τα συλλογικά μας προβλήματα και θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα, ώστε να εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για την προκοπή του τόπου μας.