Οι φίλοι αγρότες πρέπει να γνωρίζουν πως ο ΕΛΓΑ ανέθεσε μελέτη για να προσδιοριστεί το (νέο) ασφάλιστρο για τις εξής 8 ζημιογόνες αιτίες:

Περονόσπορος και άλλες μυκητολογικές προσβολές στην καλλιέργεια της αμπέλου. Ακαρπία στις ελιές. Ακαρπία στην καλλιέργεια της ακτινιδιάς. Ακαρπία στην καλλιέργεια αχλαδιάς. Ακαρπίες σε ποικιλίες κερασιών και μήλων τοπικού χαρακτήρα. Κάλυψη δευτερογενών ζημιών από βροχοπτώσεις. Ασφαλιστική κάλυψη παγετού προανθικού σταδίου φυλλοβόλων δέντρων και πιθανές ζημιές από καύσωνα στη φυτική παραγωγή.

Όπως μάλιστα αναφέρεται σε σχετική απόφαση, στη μελέτη «θα πρέπει να εφαρμοστούν διεθνώς αποδεκτές αναλογιστικές αρχές, πρακτικές και μεθοδολογίες και να παρατεθούν συμπεράσματα και προτάσεις που θα έχουν στόχο τη σύνοψη των παραδοχών και των αντίστοιχων αποτελεσμάτων, την ποιοτική τους ανάλυση έως και την επίλυση ενδεχόμενων προβλημάτων που θα ανακύψουν από την παράθεση των σχετικών αναλογιστικών αποτελεσμάτων».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΝΙΔΗΣ