Οι αγρότες μας θα πρέπει να γνωρίζουν πως από φέτος μέχρι και το 2026 οι αγροτικές ενισχύσεις των 1,7 δις ευρώ ετησίως θα πηγαίνουν: 829.567.104 ευρώ στη βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα, όπως αποκαλείται πλέον η βασική ενίσχυση και το ποσό αυτό από το 2027 θα πάει στα 956.306.474 ευρώ.

174.032.724 ευρώ, το 10% των συνολικών ενισχύσεων, είναι η αναδιανεμητική ενίσχυση που σημειωτέον εφαρμόζεται για πρώτη φορά (το ποσό αυτό αυξάνεται στα 189.167.000 ευρώ, το 2027).

425.623.510 ευρώ, το 25% των συνολικών ενισχύσεων, είναι τα οικολογικά σχήματα που διαδέχονται το περιβόητο «πρασίνισμα».

245.270.569 ευρώ, το 14,1% των συνολικών ενισχύσεων, είναι οι συνδεδεμένες ενισχύσεις (επιπλέον 183,9 εκατ. ευρώ είναι η συνδεδεμένη βαμβακιού).

Και 28 εκατ. ευρώ είναι η συμπληρωματική ενίσχυση των νέων αγροτών…

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΝΙΔΗΣ