Δεκατέσσερα άρθρα περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου υπό τον τίτλο «Συνέργεια Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση η οποία ολοκληρώνεται την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου.

Αφορά την ίδρυση του νέου πανεπιστημίου στην περιοχή της Μακεδονίας το οποίο φιλοδοξεί να υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές από την επόμενη κιόλας ακαδημαϊκή χρονιά. Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει όλες τις σχολές οι οποίες θα λειτουργήσουν στο νέο ΑΕΙ, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα μεταφερθούν σε αυτό το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό των συνιστώντων ιδρυμάτων, καθώς βεβαίως και οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές και σπουδαστές.

 

Οι νέες σχολές

Στο νέο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) όπως θα είναι η επωνυμία του νέου Ιδρύματος, θα λειτουργήσουν συνολικά επτά σχολές οι οποίες θα περιλαμβάνουν 33 τμήματα, διασκορπισμένα σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Αναλυτικά οι σχολές και τα τμήματα του νέου πανεπιστημίου είναι τα εξής:

Α. Οικονομίας και Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
1. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα τις Σέρρες,
2. Οικονομικών Επιστημών, με έδρα τις Σέρρες,
3. Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με έδρα την Κατερίνη,
4. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την Καβάλα,
5. Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
6. Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
7. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα την Καβάλα,
8. Δημόσιας Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Β. Κοινωνικών Επιστημών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
1. Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
2. Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
3. Ανατολικών Γλωσσών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Γ. Επιστημών Υγείας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα τμήματα:
1. Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
2. Μαιευτικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
3. Βιοϊατρικών Επιστημών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
4. Φυσικοθεραπείας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
5. Νοσηλευτικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και παράρτημα του Τμήματος, με έδρα το Διδυμότειχο.

Δ. Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
1. Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες,
2. Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, με έδρα τις Σέρρες,
3. Πολιτικών Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες,
4. Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, με έδρα τις Σέρρες,
5. Μηχανικών Περιβάλλοντος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
6. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
7. Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Ε. Σπουδών Σχεδιασμού, με έδρα τις Σέρρες, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:                                              1. Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, με έδρα τις Σέρρες,
2. Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης, με έδρα το Κιλκίς,

ΣΤ. Θετικών Επιστημών, με έδρα την Καβάλα, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
1. Φυσικής, με έδρα την Καβάλα,
2. Χημείας, με έδρα την Καβάλα,
3. Πληροφορικής, με έδρα την Καβάλα,
4. Γεωλογίας, με έδρα την Καβάλα.

Ζ. Γεωτεχνικών Επιστημών, με έδρα τη Δράμα, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
1. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με έδρα τη Δράμα,
2. Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, με έδρα τη Δράμα,
3. Γεωπονίας, με έδρα την Θεσσαλονίκη,
4. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα την Θεσσαλονίκη.

 

Η έναρξη λειτουργίας

Η ακαδημαϊκή λειτουργία Σχολών και Τμημάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, το Τμήμα Ανατολικών Γλωσσών και το Τμήμα Γεωλογίας, η εκπαιδευτική λειτουργία των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

 

Ξενόγλωσσα προγράμματα

Στο νέο Ίδρυμα συγκροτείται Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών, στο οποίο εντάσσονται οι υφιστάμενες σχολές του σημερινού Διεθνούς Πανεπιστημίου. Σκοπός του Κέντρου είναι η παροχή ανώτατης εκπαίδευσης, σε ξένη γλώσσα, σε Έλληνες και σε αλλοδαπούς για τους οποίους θα προβλέπονται δίδακτρα.

Στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών ιδρύονται τα εξής Τμήματα:

α) Τμήμα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Σπουδών, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Σπουδών. Στο Τμήμα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Σπουδών εντάσσονται το προσωπικό και οι φοιτητές της υφιστάμενης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών και Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
β) Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας. Στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας εντάσσονται το προσωπικό και οι φοιτητές της υφιστάμενης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας ιδρύεται και λειτουργεί Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Πετρελαίου στην αγγλική γλώσσα, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) εξαμήνων, με έδρα την Καβάλα.

 

Ερευνητικό κέντρο

Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ιδρύεται Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) με έδρα την Θεσσαλονίκη. Αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα: α) επιστημών ζωής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, β) πετρελαίου, με έδρα την Καβάλα, γ) τουρισμού και φιλοξενίας, με έδρα την Καβάλα, δ) αστικού περιβάλλοντος, με έδρα τις Σέρρες, ε) κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στ) διαχείρισης προσφυγικών ροών και κρίσεων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζ) αγροτικής βιομηχανίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η) βιομηχανικής καινοτομίας και ψηφιακής γεωργίας, με έδρα τις Σέρρες.

Παράλληλα, στο νέο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ιδρύεται Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Ανάπτυξης.

 

Πώς θα γίνει η συγχώνευση των Ιδρυμάτων

Με την ψήφιση του νόμου τα τρία ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Σερρών και Καβάλας καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και εντάσσονται στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. Το πάσης φύσεως προσωπικό των ΤΕΙ με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως στο ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Ειδικότερα:

– Τα μέλη Δ.Ε.Π. των ΤΕΙ με την ένταξή τους αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε., κατ’ αντιστοίχιση των θέσεων που κατέχουν, δηλαδή καθηγητές α΄ βαθμίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

– Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των ΤΕΙ εντάσσονται σε Τμήματα/Σχολές του ΔΙ.ΠΑ.Ε., αναλόγως με το που ανήκουν οι θέσεις τους.

– Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στα ΤΕΙ μεταφέρεται αυτοδικαίως στο ΔΙ.ΠΑ.Ε., σε θέση αντίστοιχη με αυτή που κατέχει, οργανική ή προσωποπαγή, με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία-εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με το βαθμό που κατέχει και παραμένει στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυνατή η μετακίνηση του προσωπικού σε άλλη πόλη εργασίας μόνον κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο.

 

Οι φοιτητές

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, των Τμημάτων των ΤΕΙ, οι οποίοι κατά την ίδρυση του νέου πανεπιστημίου δεν θα έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες από το πρόγραμμα σπουδών υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, παρακολουθώντας ενδεχομένως και κάποια ακόμη περαιτέρω μαθήματα ώστε να λάβουν πτυχίο από το νέο πανεπιστήμιο.
Ειδικότερα οι φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής ή στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με πράξη του Προέδρου του οικείου Τμήματος, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στη γραμματεία του Τμήματος έως τις 30-9-2019, η οποία δεν ανακαλείται.

Όσοι εν ενεργεία σπουδαστές των ΤΕΙ δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο ΔΙΠΑΕ θα μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στα ΤΕΙ τα οποία θα συνεχίσουν να λειτουργούν για ένα μεταβατικό διάστημα μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων σπουδαστών, για διάστημα έως και δύο χρόνια μετά την προβλεπόμενη ολοκλήρωση των σπουδών τους (κανόνας ν συν 2).

 

Πώς θα διοικείται το νέο ΔΙΠΑΕ

Το νέο πανεπιστήμιο θα διοικείται προσωρινά και μέχρι την 31-8-2022 οπότε και αναδεικνύονται πρύτανης και αντιπρυτάνεις με εκλογική διαδικασία, από Διοικούσα Επιτροπή, η οποία έχει τις αρμοδιότητες της Συγκλήτου και συγκροτείται με απόφαση του υπουργού Παιδείας, μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την ψήφιση του νόμου. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι 25μελής. Ο πρόεδρος ορίζεται με απόφαση του υπουργού Παιδείας και ασκεί καθήκοντα πρύτανη. Αντιπρόεδροι είναι οι νυν πρυτάνεις των ΤΕΙ οι οποίοι ασκούν καθήκοντα αντιπρυτάνεων.

 

Πηγή: voria.gr