Πρόγραμμα καταγραφής της ενεργειακής κατανάλωσης και υλοποίησης έργων ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων για όλους τους Δήμους της χώρας, ενεργοποιεί προγραμματική συμφωνία, που υπέγραψαν το υπουργείο Εσωτερικών με την ΚΕΔΕ και την ΠΕΤΑ ΑΕ.

Οι δράσεις, που αποτελούν το φυσικό αντικείμενο της προγραμματικής συμφωνίας, για αντίστοιχα έργα και δράσεις σε όλους τους Δήμους της χώρας είναι:

  1. Smart parking – Mobile parking: Η δράση περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης για έξυπνη στάθμευση (smart parking) με έμφαση σε εφαρμογές για έξυπνες συσκευές (mobile parking) και πρακτικές έξυπνης αστυνόμευσης, αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές με βάση τη διεθνή πρακτική για smart parking & mobile parking και έξυπνη αστυνόμευσης καθώς και πρότυπο τεύχος διακήρυξης σύμφωνα με το 4412/2016, ώστε οι Δήμοι να είναι σε θέση να προκηρύξουν αντίστοιχους διαγωνισμού. Αντικείμενο της μελέτης είναι να παρουσιάσει με αναλυτικό τρόπο τα οφέλη του μοντέλου της παραχώρησης για την ελεγχόμενη στάθμευση και πως αυτό μπορεί να εφαρμοστεί διοικητικά και επιχειρησιακά σε έναν Δήμο/Περιφέρεια.
  2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΟΤΑ: Θα πραγματοποιηθεί η καταγραφή, η αξιολόγηση και η παρακολούθηση όλων των πηγών κατανάλωσης ενέργειας, η ομαδοποίησή τους και η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας για συγκεκριμένο αριθμό Δήμων η οποία θα συμβάλει στη μείωση των δαπανών τους και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας. Το Παρατηρητήριο Ενεργειακής Κατανάλωσης των ΟΤΑ, που στην πράξη συνίσταται στην βάση δεδομένων καταγραφής της ενεργειακής κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για:
  • Την εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Την μείωση των δαπανών.
  • Την αξιοποίηση των πόρων της προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ 2014 – 2020).
  • Την προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας.
  1. Δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος αποτύπωσης και προβολής της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ σε εθνικό επίπεδο: Οι ΟΤΑ κατέχουν ή ελέγχουν μεγάλες εκτάσεις ακίνητης περιουσίας συμπεριλαμβανομένων γης, δημόσιων κτιρίων, σχολείων, καταστημάτων ή και απλών κατοικιών. Αν και οι Οργανισμοί γενικότερα ασχολούνται με τις λειτουργικές απαιτήσεις της διαχείρισης αυτής της περιουσίας, πολύ λίγοι αντιμετωπίζουν το σύνολο των ιδιοκτησιών αυτών ως «χαρτοφυλάκιο», του οποίου η σύνθεση και η χρήση μπορεί να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προσελκύσει επενδύσεις και να εξυπηρετήσει καλύτερα τους στόχους της τοπικής κοινωνίας. Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι η δημιουργία μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής, αποτύπωσης και προβολής δημοτικών ακινήτων προς αξιοποίηση.

Με την προγραμματική  σύμβαση, η οποία προβλέπει χρηματοδοτήσεις των δράσεων από το υπουργείο Εσωτερικών  επιχειρείται η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των ΟΤΑ σε τρεις Θεματικές Περιοχές: την ελεγχόμενη στάθμευση, την εξοικονόμηση ενέργειας, και τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας ΟΤΑ. Επίσης στην σύμβαση πρ5οβλέπονται οι διαδικασίες συμμετοχής, χρηματοδότησης και ενεργοποίησης των δράσεων.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ