Ανακοίνωση: Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης την Κυριακή 14 Απριλίου σε Άγιο Σπυρίδωνα, Βροντού και Νέα Έφεσο

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ, την Κυριακή 14 Απριλίου έχουν προγραμματιστεί διακοπές ηλεκτροδότησης στις παρακάτω περιοχές:

• Περιοχές: Δ.Κ. Αγίου Σπυρίδωνα και Δ.Κ. Βροντούς (συμπεριλαμβάνεται αντλιοστάσιο Δήμου Κατερίνης)
Ώρες: 08:00 – 14:30 και

• Περιοχή: Αρδευτικά περιοχής Νέας Εφέσου
Ώρες: 08:00 – 08:30 και 14:00 – 14:30

Πληροφορίες: https://siteapps.deddie.gr/outages2public