Για τους άπορους και οικονομικά ασθενείς συμπολίτες μας.