Την Παρασκευή 24 Μαΐου στις 20:00 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.