Επιβάτης λεωφορείου πιάστηκε χωρίς να έχει πληρώσει εισιτήριο δύο φορές αξίας 2,40 ευρώ και του πιστώθηκε στην Εφορία πρόστιμο μαμούθ….

Το «αστρονομικό» ποσό των 1.491,84 ευρώ πληρώνει με ρύθμιση στην Εφορία επιβάτης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ο οποίος χρησιμοποίησε το λεωφορείο για να μεταβεί στην εργασία του χωρίς εισιτήριο δύο φορές αλλά οι ελεγκτές του βεβαίωσαν τα ανάλογα πρόστιμα που δεν εξόφλησε ποτέ με αποτέλεσμα τα χρέη να εμφανιστούν στο Taxisnet.

Τα περιστατικά καταγράφηκαν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και το εισιτήριο για χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κόστιζε 1,40 ευρώ αλλά όπως αποδείχθηκε ο επιβάτης του λεωφορείου δεν είχε προμηθευτεί εισιτήριο με αποτέλεσμα οι ελεγκτές να του βεβαιώσουν πρόστιμο δύο φορές.

Ωστόσο ο επιβάτης δεν πήγε να εξοφλήσει το πρόστιμο που ανέρχονταν σε 84 ευρώ και έπειτα από μερικά χρόνια αντιλήφθηκε πως χρωστά στην Εφορία 1.491,84 ευρώ! Ναι σωστά διαβάσατε τα πρόστιμα που του είχαν επιβληθεί από τους ελεγκτές των λεωφορείων τα οποία και δεν πλήρωσε ποτέ απεστάλησαν στο Taxisnet και του βεβαιώθηκαν ως οφειλή!

Ο επιβάτης του λεωφορείου χωρίς εισιτήριο μετά από επίσκεψη στην τοπική εφορία διαπίστωσε ότι το χρέος που εμφανίζονταν στο Taxisnet αφορούσε τα ανεξόφλητα πρόστιμα που του είχαν κόψει πριν από χρόνια οι ελεγκτές των λεωφορείων και είχε αφήσει απλήρωτα!

Κατόπιν προέβη σε ρύθμιση της οφειλής η οποία υπάχθηκε σε ρύθμιση 74 δόσεων ύψους 20,16 ευρώ η κάθε μία οι οποίες ακόμη εξοφλούνται…

Πάντως ο άτυχος επιβάτης του λεωφορείου χωρίς εισιτήριο επισήμανε στο Newsauto.gr πως ποτέ δεν του ήρθε ειδοποίηση στο σπίτι για τη οφειλή που του είχαν χρεώσει οι ελεγκτές κι πως αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο το πρόστιμο δεν θα ανέρχονταν σε τόσο υψηλό ποσό αλλά θα περιορίζονταν σε κάτω από 100 ευρώ που ορίζει η νομοθεσία.

Το ορίζει η νομοθεσία για επιβίβαση χωρίς εισιτήριο

Εντός των συρμών / οχημάτων και στους χώρους των σταθμών / στάσεων μετά τα Επικυρωτικά Μηχανήματα διεξάγεται διαρκής έλεγχος κομίστρου. Σε όσους δεν έχουν ή δεν επιδεικνύουν τον προβλεπόμενο νόμιμο τίτλο μεταφοράς ορθά επικυρωμένο, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 60πλάσιο της αξίας ενιαίου εισιτηρίου ισχύος 90 λεπτών, Ν.2669/98 (Κ.Υ.Α. Α-44111/3784/25.07.2006/ΦΕΚ 1179Β/30.08.2006).

Όσοι δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο οφείλουν κατά την διεξαγωγή του ελέγχου, να επιδεικνύουν το αντίστοιχο δικαιολογητικό μερικής απαλλαγής.

Η επιβολή του προστίμου γίνεται με πράξη του εξουσιοδοτημένου για τον έλεγχο υπαλλήλου που την συντάσσει επιτόπου και προσκαλεί τον καταληφθέντα, ως παραβάτη επιβάτη, για άμεση πληρωμή του προστίμου ή για πληρωμή αυτού εντός εξήντα (60) ημερών. Τα πρόστιμα καταβάλλονται μειωμένα κατά 50% εφόσον εξοφλούνται αμέσως κατά την επιβολή τους ή εντός ΔΕΚΑ (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιβολής τους στο Γραφείο Πληρωμής Προστίμων (κεντρικά γραφεία ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., Αθηνάς 67, 105 52 Αθήνα, ισόγειο) (Αρ. 5 Παρ 2 ΚΥΑ 5005/ΔΕΚΟ/2348 – ΦΕΚ Β3203). Επιλέξτε τον σύνδεσμο για να δείτε τους τρόπους πληρωμής.

Εάν το πρόστιμο δεν καταβληθεί εντός εξήντα (60) ημερών, τότε αυτό πενταπλασιάζεται και διαβιβάζεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), στην οποία υπάγεται ο καταλαμβανόμενος ως παραβάτης επιβάτης.

Απόφαση αριθμ. οικ. Α27733/2213, Άρθρο 4, ΦΕΚ 1181, Τεύχος Δεύτερο/19.6.2015

Πρόστιμο επιβάλλεται όταν, από έλεγχο που διενεργείται από τους εντεταλμένους Ελεγκτές Κομίστρου μέσων σταθερής τροχιάς (Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος, Μετρό και Τραμ), προκύπτει ότι άτομο ευρισκόμενο εντός των οχημάτων / συρμών αλλά και των εσωτερικών χώρων των σταθμών μετά τα επικυρωτικά μηχανήματα δεν έχει καταβάλει το νόμιμο, κατά περίπτωση, κόμιστρο. Μη καταβολή νόμιμου κομίστρου τεκμαίρεται, ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά, στις περιπτώσεις όπου ο μετακινούμενος:

δε φέρει οποιοδήποτε έγκυρο τίτλο μεταφοράς ή άλλο τεκμήριο σύμβασης μεταφοράς

φέρει μη επικυρωμένο εισιτήριο

φέρει εισιτήριο του οποίου η ισχύς έχει λήξει

φέρει εισιτήριο στο οποίο εμφανίζονται περισσότερες των επιβαλλομένων επικυρώσεων ή επικυρώσεις που συμπίπτουν μεταξύ τους και είναι δυσανάγνωστες

φέρει παραποιημένο, αλλοιωμένο ή παραχαραγμένο εισιτήριο / κάρτα απεριορίστων διαδρομών

χρησιμοποιεί επικυρωμένο εισιτήριο το οποίο απέκτησε, είτε δωρεάν, είτε επί πληρωμής, από άλλον επιβάτη

φέρει κάρτα απεριορίστων διαδρομών της οποίας η ισχύς έχει λήξει

φέρει φθαρμένη κάρτα απεριορίστων διαδρομών σε βαθμό που δεν προκύπτει το είδος και ο δικαιούχος αυτής

φέρει κάρτα απεριορίστων διαδρομών τα στοιχεία της οποίας δεν είναι συμπληρωμένα

φέρει κάρτα απεριορίστων διαδρομών της οποίας η φωτογραφία δεν ταυτοποιείται με τον φέροντα ή δεν είναι συμπληρωμένα τα στοιχεία αυτής

δεν επιδεικνύει τα απαιτούμενα κατά περίπτωση παραστατικά που πιστοποιούν τυχόν δικαίωμά του σε μειωμένο κόμιστρο ή σε ελεύθερη μετακίνηση (π.χ. ακαδημαϊκή ταυτότητα, δελτίο μαθητικού ή ειδικού εισιτηρίου, δελτίο πολυτέκνων, αστυνομική ταυτότητα για πιστοποίηση της ηλικίας κ.λπ.).

 

Πηγή: newsauto.gr