Η χρονιά της Τράπεζας Θεμάτων ξεκινάει φέτος στα σχολεία, με τις Α’ και Β’ τάξεις των Λυκείων να προετοιμάζονται ήδη για μια εξεταστική διαδικασία που θα στηρίζεται κατά 50% στην κλήρωση ερωτημάτων ανά μάθημα.

Πρόκειται για τη δεύτερη προσπάθεια εφαρμογής του θεσμού, ο οποίος καταργήθηκε το 2015 καθώς είχε οδηγήσει σε μεγάλα ποσοστά μετεξεταστέων και μαθητών που δυσκολεύονταν να λάβουν απολυτήριο.

Ωστόσο, την περίοδο εκείνη, η κριτική που είχε ασκηθεί αφορούσε κυρίως το γεγονός, σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», ότι η συγκρότηση της Τράπεζας έγινε σε σύντομο χρονικό διάστημα που συμπεριέλαβε τελικά λιγότερα θέματα από ό,τι αναμένονταν (πιθανώς και πιο σύνθετα). Αποτέλεσμα ήταν να αυξηθεί το ποσοστό μετεξεταστέων στην Α’ Λυκείου από 4,2% σε… 23,3%.

Μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές της χώρας έμεινε μετεξεταστέο το 46% των μαθητών και μαθητριών.

ΝΕΑ ΘΕΜΑΤΑ

Έχοντας αυτή την εμπειρία στην κρίση της ωστόσο, η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας περνάει φέτος στη νέα εφαρμογή του θεσμού με διαφορετικά θέματα και στόχο, όπως λέει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Αλέξανδρος Κόπτσης, την «εξασφάλιση αξιοπιστίας και εγκυρότητας στις εξετάσεις, τον περιορισμό των ανισοτήτων στην προ ετοιμασία των εξεταζόμενων, τη συλλογή μεταδεδομένων για εξαγωγή ερευνητικών και αποτιμητικών δεδομένων και γενικά την υποστήριξη διδακτικής πράξης».

Ήδη η νέα Τράπεζα Θεμάτων, όσον αφορά την Α’ Λυκείου θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», συνολικά πάνω από 2.000 θέματα σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ αυτή την περίοδο μελετώνται για να αναρτηθούν και τα αντίστοιχα θέματα της Β’ Λυκείου.

Ο θεσμός επρόκειτο να εφαρμοστεί πέρυσι μόνο στην Α’ Τάξη του Λυκείου, αλλά τελικά η εφαρμογή του αναβλήθηκε λόγω της καραντίνας και της αναβολής των εσωτερικών εξεταστικών διαδικασιών στα σχολεία.

Ποια είναι όμως η φιλοσοφία του νέου θεσμού;

Όπως λέει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, τα θέματα που επελέγησαν είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας, αξιολογημένα και επικαιροποιημένα με βάση τις αλλαγές που έχουν γίνει την προηγούμενη και τη φετινή χρονιά στη διδακτική προσέγγιση των μαθημάτων.

Βασικό χαρακτηριστικό τους, ωστόσο, είναι ότι θα έχουν τη δυνατότητα να διευρύνονται και να επικαιροποιούνται διαρκώς.

ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Όπως είναι γνωστό, φέτος σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου θα διενεργούνται, σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», στα μάθημα τα όλων των ομάδων δύο υποχρεωτικές ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, μία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Αν για λόγους αντικειμενικούς δεν πραγματοποιηθεί η ωριαία γραπτή δοκιμασία του πρώτου τετραμήνου, στο δεύτερο τετράμηνο θα διενεργούνται δύο ωριαίες γραπτές δοκιμασίες.

Έπειτα από αυτές, όμως, το καλοκαίρι του 2022, θα κληρώνονται από τη νέα Τράπεζα Θεμάτων είτε αυτοτελή θέματα είτε ενότητες θεμάτων που σε ποσοστό αντιστοιχούν στο 50% της γραπτής δοκιμασίας για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ και Β΄ Λυκείου και στις απολυτήριες εξετάσεις. Τα υπόλοιπα θέματα θα τα επιλέγουν οι καθηγητές και οι καθηγήτριες των σχολείων.

«Η Τράπεζα Θεμάτων αποτελεί μια δεξαμενή γνώσης, εμπειρίας, διδακτικών πρακτικών, καθώς και ανατροφοδότησης εκπαιδευτικών και μαθητών» λέει ο Αλέξανδρος Κόπτσης και καταλήγει: «Δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησής της για τον σχεδιασμό πρακτικών διαμορφωτικής αξιολόγησης. Επιπλέον, ο διαρκής εμπλουτισμός της προσδίδει στην Τράπεζα Θεμάτων επιμορφωτικό χαρακτήρα υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς και συμβάλλοντας στην αναβάθμισή του εκ παιδευτικού έργου».

 

Πηγή: dikaiologitika.gr