Σοφία Μαυρίδου: “Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας θέτει ως μία εκ των σημαντικότερων προτεραιοτήτων της την ανάδειξη και την αξιοποίηση των πολλαπλών συγκριτικών πλεονεκτημάτων των Πιερίων ”

 Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κα Σοφία Μαυρίδου, έχοντας θέσει ως ουσιαστική προτεραιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ευρύτερης περιοχής των Πιερίων απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κο Θεόδωρο Σκυλακάκη, στην οποία καταθέτει την πρότασή της για την ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των Πιερίων, ενώ ήδη η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Περιφερειάρχης, κος Απόστολος Τζιτζικώστας και οι περιφερειακές ενότητες Πιερίας και Ημαθίας βρίσκονται σε επικοινωνία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης για την ανάδειξη του οδικού τόξου των Πιερίων.

Συγκεκριμένα, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας προτείνει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τη δημιουργία ενός αντίστοιχου προγράμματος του έργου SUB1a “Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας” (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190260) – ΔΡΑΣΗ: “16851 – Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης” – ΑΞΟΝΑΣ “1.4 – Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας”.

Το έργο αυτό, για το οποίο είχε υποβληθεί κι εγκρίθηκε ο φάκελος για την αξιοποίηση του εμβληματικού μας Ολύμπου με τη συνεργασία και του Δήμου Δίου-Ολύμπου θεωρήθηκε υψίστης σημασίας στην αναβάθμιση και την ανάπτυξη της περιοχής και για το λόγο αυτό, η κα Μαυρίδου προτείνει να δοθεί η ευκαιρία στην Πιερία μέσω κάποιου αντίστοιχου προγράμματος να αξιοποιηθούν στο έπακρο όλες τις αναπτυξιακές δυνατότητες και των Πιερίων.

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας βρίσκεται πάντοτε σε επικοινωνία με την κυβέρνηση, τα υπουργεία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι δρουν συλλογικά σε αγαστή συνεργασία με σκοπό την ανάδειξη της Πιερίας και των μοναδικών χαρακτηριστικών της που συνθέτουν μία προνομιούχο περιφερειακή ενότητα.

 

(Δελτίο τύπου)