Απευθύνω τα θερμά μου συγχαρητήρια, στον Γεώργιο Τζήμα, για την προαγωγή του στο βαθμό του Ταξιάρχου, καθώς και για την παραμονή του στη θέση του Διευθυντή Αστυνομίας Πιερίας.

Είμαι βέβαιος, ότι, οι εξαιρετικές ικανότητές του ως αξιωματικού, η αφοσίωσή του στην εκτέλεση των καθηκόντων του, αποτελούν εχέγγυα για τη συνέχιση της εποικοδομητικής και αποτελεσματικής θητείας του στον τόπο μας.

Με τη βεβαιότητα, ότι, η με πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης συνεργασία μας στον Δήμο Κατερίνης, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας θα συνεχιστεί και στο μέλλον, εύχομαι, από καρδιάς, υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο υπεύθυνο και υψηλό του έργο.

 

Γιώργος Νταντάμης

Αντιδήμαρχος Δήμου Κατερίνης/Αναπληρωτής Δημάρχου