Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 12 Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 5056/2023, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 (4η)

Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος

2. Καθορισμός αριθμού και θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και των απαραίτητων διαδικασιών και καθορισμός του ύψους του καταβαλλόμενου τέλους ανά θέση άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο έτους 2024

Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος

3. Έγκριση ετήσιας εισφοράς του Δήμου για εργασίες διάθεσης σύμμεικτων αστικών αποβλήτων για το έτος 2024 υπέρ του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος

4. Έγκριση του 2/23.5.2024 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών Δήμου  Κατερίνης

Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος

5. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Κατερίνης

Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος

6. Χορήγηση γνώμης σχετικά με την δημοπράτηση θέσεων αιγιαλού για απλή χρήση

Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος

7. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 432/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπών: α) παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και β) παραλαβής του αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως ισχύουν»

Εισηγητής: Νικόλαος Τσιαμπέρας, αντιδήμαρχος

8. Λήψη απόφασης για έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας του αρ. 99 ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού και Δήμου Κατερίνης ως προς την άσκηση αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης

Εισηγητής: Παναγιώτης Ιορδανίδης, αντιδήμαρχος

9. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους

Εισηγητής: Ευαγγελία Διαμαντοπούλου, πρόεδρος ΔΕΠ

10. Τροποποίηση και επαναδιατύπωση του συμφώνου συνεργασίας με τίτλο «Διανομή ζωοτροφών για την σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δ. Κατερίνης» μεταξύ του Δ. Κατερίνης και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας (ΑμΚΕ) με την επωνυμία «ΚΑΠΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

Εισηγητής: Θωμάς Αναστασιάδης, αντιδήμαρχος

11. Παραχώρηση χρήσης του γηπέδου της Κοινότητας Λόφου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λόφου Πιερίας ‘Ο ΖΙΑΖΙΑΚΟΣ’ για την διεξαγωγή ετήσιου χορού

Εισηγητής: Θωμάς Αναστασιάδης, αντιδήμαρχος

12. Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού ακινήτου στο Ο.Τ. 466 επί της οδού Δ. Ακρίτα στον οικισμό Σ. Σταθμού

Εισηγητής: Θωμάς Αναστασιάδης, αντιδήμαρχος

13. Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης (χωρίς δημοπρασία) δημοτικής έκτασης συνολικού εμβαδού 40τ.μ. εντός του υπ’ αριθ. 16α Ο.Τ. του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (ΦΕΚ 1534/Δ/1993) με σκοπό την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Εισηγητής: Θωμάς Αναστασιάδης, αντιδήμαρχος

14. Έγκριση παραχώρησης του Α’ Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Κατερίνης για διοργάνωση 3ών συναυλιών στην εταιρεία Galaxias live Productions, στις 13 Ιουλίου 2024 «Αντώνης Ρέμος», στις 9 Αυγούστου 2024 «‘Αννα Βίσση» και 19 Αυγούστου 2024 «Μέλισσες» με όρους και προϋποθέσεις

Εισηγητής: Γεώργιος Κοκαβίδης, αντιδήμαρχος

15. Έγκριση παραχώρησης του Α’ Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Κατερίνης για διοργάνωση συναυλίας στις 31 Ιουλίου 2024 στην εταιρεία παραγωγής Αναστασία Θεοδωρίδου & ΣΙΑ Ε.Ε., με διακριτικό τίτλο «Life and Smile», με όρους και προϋποθέσεις

Εισηγητής: Γεώργιος Κοκαβίδης, αντιδήμαρχος

16. Έγκριση Συνδιοργάνωσης με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) για τη διεξαγωγή του Αθλητικού Τουρνουά 3×3 Street Basketball στις 13 κ 14 Ιουλίου 2024 στην Παραλία Κατερίνης

Εισηγητής: Γεώργιος Κοκαβίδης, αντιδήμαρχος

17. Ψήφισμα για την απρόσκοπτη συνέχιση λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ)

Εισηγητής: Μιχαήλ Γεωργιάδης, αντιδήμαρχος

18. Παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο Κατερίνης για 40 χρόνια, ύστερα από αίτηση δημότη

Εισηγητής: Κωσνταντίνος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχος

 

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Χρ. Μπρουσκέλης

 

(Δελτίο τύπου)