Με τον Υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ & Κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Στέλιο Πέτσα συναντήθηκε την Τετάρτη 16-10-2019 αντιπροσωπεία της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Αντώνη Μουντάκη, τον Γενικό Γραμματέα κ. Γιώργο Αμβροσίου, τον νομικό σύμβουλο κ. Φώτη Πανταζή και τον Πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής κ. Άγγελο Βασίλαινα.

 

Στον Υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ & Κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Στέλιο Πέτσα τέθηκαν τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο του εβδομαδιαίου περιφερειακού τύπου

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Ι.Ε.Τ. κ. Μουντάκης έθεσε στον κ. Πέτσα τα θέματα – προβλήματα που απασχολούν τις Εβδομαδιαίες Περιφερειακές εφημερίδες, καθώς και τις προτάσεις της Ένωσης για την στήριξη και αναβάθμιση του κλάδου.

Μεταξύ άλλων τέθηκαν τα παρακάτω θέματα:

Μέτρα Ενίσχυσης Περιφερειακού Τύπου: Τονίστηκε ότι η ΚΥΑ 78/2019 για την ενίσχυση των ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, ουσιαστικά εξαιρεί το σύνολο των εβδομαδιαίων εφημερίδων, αλλά και τη συντριπτική πλειοψηφία των ημερήσιων εφημερίδων της Περιφέρειας, αφού η υποτιθέμενη “ενίσχυση” επιφυλάσσεται μόνο σε όσους εκδότες απασχολούν προσωπικό πλήρους απασχόλησης.

Οι εκπρόσωποι της Ε.Ι.Ε.Τ. ζήτησαν την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης, αντικαθιστώντας το κριτήριο του αριθμού των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης με το κριτήριο των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), κριτήριο που χρησιμοποιείται κατά κόρον στα επενδυτικά προγράμματα και στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις -ενισχύσεις. Με αυτό τον τρόπο θα αποκατασταθούν οι προκύπτουσες αδικίες και θα ενισχυθούν πραγματικά και ο περιφερειακός τύπος αλλά και η απασχόληση.

Δημοσίευση Διακηρύξεων στον Περιφερειακό Τύπο: Στον κ. Πέτσα επισημάνθηκε πόσο καθοριστική για τον κλάδο των περιφερειακών εφημερίδων είναι η διατήρηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα δημοσίευσης των κρατικών καταχωρήσεων και μετά το 2021, ως τεκμήριο διαφάνειας και ενημέρωσης της αγοράς και της κοινωνίας.  Όπως τονίστηκε από τους εκπροσώπους της Ε.Ι.Ε.Τ., σε περίπτωση κατάργησης της δημοσίευσης των Διακηρύξεων στον έντυπο Περιφερειακό Τύπο, η πλειοψηφία εκ των 240 και πλέον εβδομαδιαίων και ημερήσιων εφημερίδων, που σήμερα δικαιούνται αυτές τις δημοσιεύσεις, θα οδηγηθούν στο λουκέτο.

Για το λόγο αυτό ζητήθηκε η διατήρηση των δημοσιεύσεων και μετά την 1-1-2021, καθώς είναι βέβαιο ότι η κατάργηση τους θα επιφέρει την κατάρρευση του Περιφερειακού Τύπου, με ότι αυτό συνεπάγεται τόσο για τις δεκάδες επιχειρήσεις που θα οδηγηθούν σε κλείσιμο όσο και για τις τοπικές κοινωνίες.

Όπως τονίστηκε επίσης στη συνάντηση, η απόφαση για μεταφορά των ισολογισμών από τις εφημερίδες στο διαδίκτυο αποδείχθηκε πέρα για πέρα λανθασμένη και αποτελεί παράδειγμα για το τι θα συμβεί σε περίπτωση κατάργησης και της δημοσίευσης των διακηρύξεων.

Κι αυτό γιατί με την ανάρτηση των ισολογισμών στο διαδίκτυο δεν τηρούνται πλέον ούτε οι στοιχειώδεις κανόνες διαφάνειας με τους ισολογισμούς των εταιρειών να βρίσκονται κυριολεκτικά στο σκοτάδι!

Με βάση την εσφαλμένη αυτή απόφαση, η Ε.Ι.Ε.Τ. ζητά παράλληλα και την επαναφορά της υποχρεωτικής δημοσίευσης των ισολογισμών στον περιφερειακό Τύπο, ως το μοναδικό μέσο διαφάνειας.

 

Οι εκπρόσωποι της Ε.Ι.Ε.Τ. στο Κοινοβούλιο με τους βουλευτές Γεώργιο Κωτσό (Καρδίτσας) και Γεώργιο Κότσιρα (Δυτικής Αττικής)

 

*Στον Υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ τέθηκαν κι άλλα θέματα όπως:

-Η άμεση εξόφληση των δημοσιεύσεων κάτι που προβλέπεται από τη νομοθεσία, ωστόσο δεν τηρείται από την πλειοψηφία των φορέων (Δήμοι, Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, επιχειρήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κ.α.)

-Η αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2328/1995 και του ΠΔ 261/1997 για την κατανομή του 30%της συνολικής δαπάνης της κρατικής διαφήμισης στα περιφερειακά ΜΜΕ και την επαναφορά της ποσόστωσης που προέβλεπε την κατανομή του 40% στον έντυπο Τύπο.

Για τον έλεγχο της σωστής κατανομής της κρατικής διαφήμισης, ζητήθηκε από τους εκπροσώπους της Ε.Ι.Ε.Τ. η επανασύσταση της επιτροπής ελέγχου της διανομής της κρατικής διαφήμισης, την οποία θα αποτελούν υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και εκπρόσωποι όλων των Ενώσεων.

-Η επαναφορά της ταχυδρομικής επιδότησης προς όλες τις εφημερίδες

-Η σύσταση κεφαλαίου (fund) για τον περιφερειακό και κλαδικό Τύπο, με βάση τη διεθνή εμπειρία και με χρησιμοποίηση πόρων από διάφορες πηγές.

-Η ένταξη των περιφερειακών εβδομαδιαίων εφημερίδων σε προγράμματα του ΕΣΠΑ και σε ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα που αφορούν ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ψηφιοποίηση αρχείων, ψηφιακές εκδόσεις, εξοπλισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ή και προσωπικό.

-Στα πλαίσια της Φιλαναγνωσίας που πρέπει να καλλιεργηθεί στα Σχολεία της Περιφέρειας και εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, προτάθηκε να εγγραφεί εκπαιδευτικό κονδύλι στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας για τη χρηματοδότηση ετήσιας συνδρομής στους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων, καθώς με την κυκλοφορία των τοπικών εφημερίδων στα σχολεία θα καλλιεργηθεί αφενός η Φιλαναγνωσία και, αφετέρου, θα έρθουν σε επαφή οι έφηβοι με τα τοπικά και τα συλλογικά δρώμενα, ως υποψήφιοι δημότες και υπεύθυνοι πολίτες.

Απαντώντας στα αιτήματα της Ε.Ι.Ε.Τ., τα οποία κατατέθηκαν πιο αναλυτικά εγγράφως, ο κ. Πέτσας διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους της Ένωσης ότι θα τα μελετήσει ένα προς ένα και πολύ σύντομα θα απαντήσει σ’ αυτά σε μια νέα συνάντηση.

Τόνισε δε ότι η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τον ρόλο του έντυπου Περιφερειακού Τύπου στις τοπικές κοινωνίες, έχει την πολιτική βούληση να στηρίξει τα δίκαια αιτήματα του κλάδου.

*Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι της Ε.Ι.Ε.Τ. μετέβησαν στο Κοινοβούλιο όπου είχαν σειρά συναντήσεων με βουλευτές της Περιφέρειας στους οποίους παρεδόθη υπόμνημα με τα αιτήματα του εβδομαδιαίου Περιφερειακού Τύπου.