Συνέρχεται αύριο Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 20:30 σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Πιερίας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

 

Θέμα 1: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ02 «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών», συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), με τίτλο «Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»:

 • Υποβολή προτάσεων.
 • Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

 

Θέμα 2: Α’ Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2019:

 • Έγκριση για αποστολή στον Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης για την τελική έγκριση.
 • Εισηγήτρια: Οικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.

 

Θέμα 3: Δαπάνες Μαρτίου 2019:

 • Έγκριση.
 • Εισηγήτρια: Οικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.

 

Θέμα 4: Γενική Έκθεση «Ελληνικό Σαββατοκύριακο Στο Βελιγράδι», 3-5/5/2019:

 • Έγκριση συμμετοχής, δεσμεύσεων πιστώσεων και μετακινήσεων.
 • Εισηγητής: Β’ Αντιπρόεδρος, κ. Ιωάννης Πεΐδης.

 

Θέμα 5: Γενική Έκθεση «Tirana International Trade Fair», στα Τίρανα της Αλβανίας, 23-26/11/2019:

 • Έγκριση συμμετοχής, δεσμεύσεων πιστώσεων και μετακινήσεων.
 • Εισηγητής: Πρόεδρος Μεταποιητικού Τμήματος, κ. Βασίλειος Μπατάλας.

 

Θέμα 6: Εκθέσεις «Τουριστικό Πανόραμα – Ελλάδα 365 Μέρες» & «2ο Φεστιβάλ Γαστρονομίας», για τον τουρισμό και τα τρόφιμα-ποτά αντίστοιχα, που πραγματοποιούνται παράλληλα, στα Ιωάννινα, 3-7/4/2019:

 • Έγκριση συμμετοχής, δεσμεύσεων πιστώσεων και μετακινήσεων.
 • Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

 

Θέμα 7: Αποστολή ενημερωτικής επιστολής σε μέλη του Επιμελητηρίου:

 • Έγκριση δαπάνης. [Σχετική Απόφαση Δέσμευσης: Συνεδρίαση Δ.Σ. 23/1/2019, Θέμα 13]
 • Εισηγητής: Μέλος Δ.Σ., κ. Σωτήριος Δρούγκας.

 

Θέμα 8: Προμήθεια αναμνηστικών δώρων για επίσημους προσκεκλημένους και επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό:

 • Έγκριση δαπάνης, ποσού 4,155.24€. [Σχετική Απόφαση Δέσμευσης: Συνεδρίαση Δ.Σ. 20/2/2019, Θέμα 8]
 • Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

 

Θέμα 9:     Ερωτήσεις – Προτάσεις – Ανακοινώσεις.