Με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

2 Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (12η)

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

3 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών

Εισηγητές: Λάζος Ντόντης, Δημήτριος Ντούρος, Νικόλαος Παπαζιώγας, Παρθένα Μακρίδου, Δημήτριος Βαϊνάς, Κων/νος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχοι

4 Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

5 Έγκριση δημοπράτησης για την εκμίσθωση δύο τμημάτων δημοτικού γεωτεμαχίου στην Τ.Κ. Σεβαστής με τα εντός αυτών κτίσματα

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

6 Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής στο αγρόκτημα Νέου Κεραμιδίου

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

7 Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από τμήμα αγροτικού δρόμου στο αγρόκτημα Κατερίνης

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

8 Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Κατεδάφιση υπάρχοντος διώροφου κτίσματος δημοτικού αμαξοστασίου”

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

9 Έγκριση του σχεδίου οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

10 Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 8/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Λαγοράχης του Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

11 Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 7/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μοσχοποτάμου του Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

12 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

13 Έγκριση της αριθμ. 44/2018 μελέτης με τίτλο “Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων 2018”, προϋπολογισμού 59.340,00 ευρώ + 14.421,60 ευρώ ΦΠΑ =73.581,60 ευρώ, έγκριση διενέργειας της προμήθειας  και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης με συνοπτικό διαγωνισμό

Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

14 Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την απ΄ ευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης

Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος

15 Εξειδίκευση πιστώσεων για τη διοργάνωση και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης

Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος

16 Λήψη απόφασης για την κατανομή ποσού 297.103,67 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2018 (Γ΄ κατανομή) και την κάλυψη της δαπάνης των Σχολικών Τροχονόμων από Σεπτέμβριο ως Δεκέμβριο 2018, ύστερα από την 8/2018 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Πρόεδρος ΔΕΠ

17 Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους

Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Πρόεδρος ΔΕΠ