Με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης.

Τα θέματα είναι τα ακόλουθα:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (13η)

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

Τροποποίηση, συμπλήρωση και αναδιατύπωση του κανονισμού χρήσης και λειτουργίας παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων κλπ Δήμου Κατερίνης αναφορικά με την αυθαίρετη χρήση – κυρώσεις (685/2016 ορθή επανάληψη απόφαση ΔΣ – ΑΔΑ:7ΤΛΡΩΕΤ-ΤΕ4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών

Εισηγητές: Λάζος Ντόντης, Δημήτριος Ντούρος, Νικόλαος Παπαζιώγας, Παρθένα Μακρίδου, Δημήτριος Βαϊνάς, Κων/νος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχοι

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

Παραχώρηση στη ΔΕΥΑ Κατερίνης της νέας ερευνητικής υδρογεώτρησης που κατασκευάστηκε στην Τ.Κ. Σεβαστής (συντεταγμένες ΕΓΣΑ1987 x=375941 y=4467177) στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στην Τ.Κ. Σεβαστής, Δ.Ε. Κορινού, Δήμου Κατερίνης» (αρ. μελέτης 138/2017)

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στην Τ.Κ. Σεβαστής, Δ.Ε. Κορινού, Δήμου Κατερίνης» (αρ. μελέτης 138/2017)”

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή 2ου χωμάτινου ταμιευτήρα στη θέση Αηδημητρινά (αρ. μελ. 88/2013)»

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας ΒΑΤΑΝ», αρ. μελέτης 40 /2009

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

Εξειδίκευση πιστώσεων για τη διοργάνωση και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης

Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος

Έγκριση επιχορήγησης του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου «Ολύμπιοι Κατερίνης»

Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος

Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους

Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Πρόεδρος ΔΕΠ