Με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δίου Ολύμπου. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 17:00 και θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Λιτοχώρου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

  1. Έγκριση και παραλαβή του αναθεωρημένου Β1 σταδίου της μελέτης με τίτλο «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Λιτοχώρου, Ν. Πιερίας. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης Δίου – Πλατανακίων – Αγίου Σπυρίδωνα – Κονταριώτισσας και Ν. Εφέσου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
3. Ορισμός επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων & εργασιών. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
4. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών (παρ. 5 άρθρου 219 Ν. 4412/2016). (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
5. Επιχορήγηση του Σωματείου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δίου.  (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
6. Εκμίσθωση ή μη δημοτικού ακινήτου «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» εμβαδού 42,40 τ.μ. εντός του ΟΤ 21 στην Τ.Κ. Νέας Εφέσου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
7. Καθορισμός ύψους αμοιβής κατ’ αποκοπή, στη Δικηγόρο Γερομιχαλού Ευαγγελία, που υπερβαίνει το όριο του κώδικα δικηγόρων. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
8. Αποδοχή επιχορήγησης για υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής προστασίας για αντικατάσταση οικοσκευών από τις πλημμύρες της 15,16 και 17/11/2017 και 15η αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
9. Τροποποίηση της αριθμ. 94/2018 Α.Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό μελών της Δ.Ε.Υ.ΑΔ.ΟΛ. (Εισήγηση Γρεβενίτης Ευάγγελος, Δημοτικός Σύμβουλος).
10. Έγκριση  μελέτης και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-20120 για το έργο «Αντικατάσταση αρδευτικών δικτύων στη Δ.Ε. Δίου». (Εισήγηση Μακρίδης Παρασκευάς, Ειδικός Συνεργάτης).
11. Έγκριση  μελέτης και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-20120 για το έργο «Κατασκευή ταμιευτήρα άρδευσης στη θέση  ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ  Τ.Κ. Βροντούς». (Εισήγηση Μακρίδης Παρασκευάς, Ειδικός Συνεργάτης).
12. Έγκριση  μελέτης και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-20120 για το έργο «Προμήθεια συστήματος εκσυγχρονισμού αρδευτικών εγκαταστάσεων για την βελτίωση λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων του Δήμου Δίου – Ολύμπου και την εξοικονόμηση ύδατος». (Εισήγηση Μακρίδης Παρασκευάς, Ειδικός Συνεργάτης).
13. Λήψη απόφασης προς εξέταση αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού προς επίλυση διαφοράς μετά από άσκηση αγωγής της σύμπραξης μελετητών «Αναστασίου Μανιάτη και Γεωργίας Γιαννετάκη», που αποτελείται από τους: 1) Αναστάσιο Μανιάτη του Δημητρίου, αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, κάτοικο Κατερίνης και 2) Γεωργία Γιαννετάκη του Νικολάου, αρχιτέκτονα μηχανικό, κάτοικο Θες/νίκης. (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).
14. Έγκριση της μελέτης και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα LEADER για έργα αστικής οδοποιίας. (Εισήγηση Μακρίδης Παρασκευάς, Ειδικός Συνεργάτης).
15. 16η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).