Με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη 31 Οκτωβρίου και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Δίου Ολύμπου. Η συνεδρίαση θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στο Λιτόχωρο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

  1. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Δίου – Ολύμπου έτους 2019. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
2. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Επείγουσες εργασίες για αποκατάσταση τμήματος διαδημοτικής οδού Σκοτίνας – Π. Σκοτίνας Δήμου Δίου – Ολύμπου». (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
3. Λήψη απόφασης για της επιβολή τελών ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2019. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
4. Λήψη απόφασης για της επιβολή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) για το έτος 2019 και εφεξής. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών φωτισμού- καθαριότητας για το έτος 2019 και εφεξής. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
6. Λήψη απόφασης για  την επιβολή τελών άρδευσης για το έτος 2019 και εφεξής. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
7. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας δύο (2) μηνών. (Εισήγηση Χαρέλας Σταύρος, Αντιδήμαρχος).
8. Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (ισόγειο εμβαδού 69,40 τ.μ. με ημιώροφο (πατάρι) άνωθεν αυτού εμβαδού 30,20 τ.μ. στο Ο.Τ. 38 αριθμ. οικ. 23) που βρίσκεται στη Δ.Κ. Πλαταμώνα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, επί της οδού Κ. Καραμανλή και είναι τμήμα του πρώην Κοινοτικού καταστήματος Πλαταμώνα. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος δημοτικού Συμβουλίου).
9. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση ή μη Δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Τ. 11/2β εμβαδού 500 τ.μ. στη Δ.Κ. Πλαταμώνα για αναψυκτήριο – χώρος αναψυχής. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος δημοτικού Συμβουλίου).
10. Εκμίσθωση ή μη της υπ’ αριθμ. 996 δημοτικής έκτασης εμβαδού 24 στρεμμάτων στη θέση Ξηροκάμπι της Τ.Κ. Κον/σας. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
11. Εκμίσθωση ή μη της υπ’ αριθμ. 990 στ δημοτικής έκτασης εμβαδού 22.370 τ.μ.  στη θέση Ξηροκάμπι της Τ.Κ. Κον/σας. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
12. Εκμίσθωση ή μη της υπ’ αριθμ. 990 ζ  δημοτικής έκτασης εμβαδού 14.100 τ.μ.  στη θέση Ξηροκάμπι της Τ.Κ. Κον/σας. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
13. Εκμίσθωση ή μη δημοτικής έκτασης εμβαδού 21.000 τ.μ.  η οποία αποτελεί τμήμα του με αριθμ. 749με τεμαχίου, στη θέση «ΠΑΛΙΟΒΡΥΣΗ» της Τ.Κ. Ν. Εφέσου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
14. Λήψη απόφασης για τον χαρακτηρισμό  επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων δωματίων  στην παραλία Σκοτίνας ως εποχικών. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
15. Ορισμός δικαιούχων, προσδιορισμός & καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 33 παρ. 3 του Ν. 4483/2017. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος δημοτικού Συμβουλίου).
16. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών (παρ. 5 άρθρου 219 Ν. 4412/2016). (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
17. Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή κεντρικών προσαγωγών Ν. Πόρων – Πλαταμώνα – Ν. Παντελεήμονα – Σκοτίνας – Παραλιακών Οικισμών & Αντλιοστάσιο Πλαταμώνα».(Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).
18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κεντρικών προσαγωγών Ν. Πόρων – Πλαταμώνα – Ν. Παντελεήμονα – Σκοτίνας – παραλιακών Οικισμών και αντλιοστάσιο Πλαταμώνα». (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).
19. Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων και συνοδών κατασκευών στη Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017» (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).
20. Ορισμός υπολόγου – διαχειριστή και υπεύθυνου πληρωμών για έργα του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
21. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Συντήρηση αρδευτικού δικτύου Δ.Ε. Δίου». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
22. Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής αίτησης αδειοδότησης του παιδικού σταθμού Λιτοχώρου. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
23. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων A΄ τριμήνου 2018 του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
24. Αποδοχή χρηματοδότησης, 18η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, της ενταγμένης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» πράξης με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Δίου – Ολύμπου» και ορισμός υπευθύνου διαχείρισης του λογαριασμού πληρωμών δαπανών δημοσίων επενδύσεων μέσω του e-ΠΔΕ.  (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
25. Αποδοχή χρηματοδότησης, 19η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, της ενταγμένης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» πράξης με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού  του Δήμου Δίου – Ολύμπου» και ορισμός υπευθύνου διαχείρισης του λογαριασμού πληρωμών δαπανών δημοσίων επενδύσεων μέσω του e-ΠΔΕ. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
26. Αποδοχή χρηματοδότησης, 20η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, της ενταγμένης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» πράξης με τίτλο «Δράσεις απρόσκοπτης και ασφαλούς πρόσβασης των μαθητών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δίου – Ολύμπου» και ορισμός υπευθύνου διαχείρισης του λογαριασμού πληρωμών δαπανών δημοσίων επενδύσεων μέσω του e-ΠΔΕ.  (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
27. Αποδοχή χρηματοδότησης για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055) και 21η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
28. Έγκριση της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης στο ρέμα Τσιουκανάρα της Δ.Ε. Λιτοχώρου». (Εισήγηση Γιάννακα Ελένη, Δημοτική Σύμβουλος).
29. Εξειδίκευση πίστωσης για  έξοδα φιλοξενίας  της  χορωδίας  Ζακύνθου  στα πλαίσια επιστημονικής ημερίδας  που διοργανώνει ο Δήμος Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων Δ.Δ. Πλαταμώνα». (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).
31. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το  έργο «Κρασπεδώσεων – πεζοδρομήσεων – ασφαλτοστρώσεων στη Δ.Ε. Δίου»  (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
32. Έγκριση απολογισμών των σχολικών  επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης οικ. Έτους 2017. (Εισήγηση Καλαίτζής Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος).