Προγραμματισμένη για την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 20:30 είναι η συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

Θέμα 1:   Ίδρυση α) Αγροτικού Τμήματος, β) Εξαγωγικού Τμήματος και γ) Τουριστικού Τμήματος, στο Επιμελητήριο Πιερίας.

  • Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 2:   Έγκριση καταβολής α’ δόσης (1,200.00€ + Φ.Π.Α.24% = 1,488.00€) στον ανάδοχο κ. Πέτρο Φραγκόπουλο για τη δημιουργία του μουσείου παραδοσιακών επαγγελμάτων στο Επιμελητήριο Πιερίας.

[Σχετική Απόφαση Δέσμευσης: Συνεδρίαση Δ.Σ. 30/7/2018, Θέμα 1]

  • Εισηγήτρια: Οικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.

Θέμα 3:   Δέσμευση πίστωσης (15,000.00€) για τεχνικές εργασίες για τη δημιουργία του μουσείου παραδοσιακών επαγγελμάτων στο Επιμελητήριο Πιερίας.

  • Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας, κ. Αθανάσιος Κόκκινος.

Θέμα 4:   Δεσμεύσεις πάγιων ετήσιων πιστώσεων μετά την Α’ Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2018.

  • Εισηγήτρια: Οικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.

Θέμα 5:   Έγκριση δαπανών μετά την έγκριση της Α’ Τροποποίησης Προϋπολογισμού 2018.

  • Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 6:   Έγκριση προμήθειας τριών (3) παγόδων για μόνιμο εξοπλισμό της Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Πιερίας – Κεντρικής Μακεδονίας.

  • Εισηγητής: Μέλος Δ.Σ., κ. Χρήστος Νάνος.

Θέμα 7:   Έγκριση αποζημίωσης μελών Δ.Σ. και Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου.

  • Εισηγητής: Διευθυντής, Κωνσταντίνος Παπαστεργίου.

Θέμα 8:   Κατάθεση προτάσεων για νέες ειδικότητες του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Κατερίνης.

  • Εισηγητής: Β’ Αντιπρόεδρος, κ. Ιωάννης Πεΐδης.

Θέμα 9:   Συμμετοχή σε επιχειρηματική αποστολή στην Κίνα.

  • Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 10: Γιορτές αγοράς Χριστουγέννων.

  • Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 11: Ερωτήσεις – Προτάσεις – Ανακοινώσεις.