Τα δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ Κατερίνης που ισχύουν από την Πέμπτη 9 Απριλίου και μέχρι νεωτέρας αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. Να σημειωθεί πως από την Κυριακή 12 Απριλίου και δεν θα δρομολογείται καθόλου αστική συγκοινωνία τις Κυριακές.