Νέα υπηρεσία της Βιβλιοθήκης της Βουλής που προσφέρεται δωρεάν αποτελεί το PressReader. Παρέχει πρόσβαση σε περισσότερες από 6.000 εφημερίδες, ξενόγλωσσες και ελληνικές. Δεν είναι ένας ιστότοπος που συγκεντρώνει...