Πλήρης Οδηγός για την λειτουργία των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Με σκοπό την καλύτερη λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων και των Συμβουλίων των Κοινοτήτων το myota.gr συγκέντρωσε όλο το απαραίτητο υλικό που χρειάζονται...