Περίπου 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο διαθέτουν έναν υπολογιστή, αλλά αυτό που ίσως δεν γνωρίζoυν είναι ότι πίσω από τη δημιουργία του πρώτου, κρύβονται 6 γυναίκες. Δυστυχώς, όπως και αυτές...