Είναι ξενοδόχος στο Λιτόχωρο με background προγραμματιστή και η αγάπη του για τον Όλυμπο τον ώθησε να αξιοποιήσει τις δεξιότητές του στην πληροφορική και να δημιουργήσει ένα χρήσιμο εργαλείο...