Στο εστιατόριο “St. Peter Stiftskulinarium” στην Αυστρία έχει κάτσει ο αυτοκράτορας Καρλομάγνος, ο Χριστόφορος Κολόμβος και ο Αμαντέους Μότσαρτ. Χτισμένο μέσα στη μονή του Αγίου Πέτρου στην παλιά...