Οι ευρωβουλευτές κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία με το Συμβούλιο – Η νέα οδηγία για τις καταναλωτικές πιστώσεις θα καλύπτει συμβάσεις πίστωσης έως 100.000 ευρώ. Οι ευρωβουλευτές κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία...