Οι ευρωβουλευτές κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία με το Συμβούλιο – Η νέα οδηγία για τις καταναλωτικές πιστώσεις θα καλύπτει συμβάσεις πίστωσης έως 100.000 ευρώ.

Οι ευρωβουλευτές κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία με το Συμβούλιο σχετικά με νέα μέτρα που προστατεύουν τους καταναλωτές από χρέη πιστωτικών καρτών, υπεραναλήψεις και δάνεια ακατάλληλα για την οικονομική τους κατάσταση.

Το πρωί της Παρασκευής, οι διαπραγματευτές από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε μια προσωρινή πολιτική συμφωνία για την ενημέρωση των κανόνων της ΕΕ για την καταναλωτική πίστη. Η νέα οδηγία για τις καταναλωτικές πιστώσεις (CCD) στοχεύει στην ομαλή λειτουργία των πιστωτικών αγορών διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η νομοθεσία θα καλύπτει συμβάσεις πίστωσης έως 100.000 ευρώ.

Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας
Οι διαπραγματευτές συμφώνησαν ότι τα κράτη μέλη θα απαιτήσουν από έναν πιστωτή, πριν από τη σύναψη σύμβασης πίστωσης, να προβεί σε ενδελεχή αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας ενός καταναλωτή, προς το συμφέρον του καταναλωτή και να αποτρέψει ανεύθυνες πρακτικές δανεισμού και υπερχρέωση. Η αξιολόγηση θα πρέπει να επαληθεύει την ικανότητα του καταναλωτή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.

Επιπλέον, οι διαπραγματευτές του ΕΚ εξασφάλισαν ένα μέτρο που προστατεύει τους επιζώντες καρκίνου που υποβάλλουν αίτηση για πίστωση για την οποία απαιτείται ασφάλιση, σύμφωνα με το οποίο έχουν το «δικαίωμα να ξεχαστούν» μετά από μια σχετική χρονική περίοδο, ώστε η προηγούμενη ασθένειά τους να επηρεάσει τα ποσοστά ασφάλισης.

Προστασία των καταναλωτών
Οι μη τραπεζικοί πιστωτές και οι μεσίτες πιστώσεων (εκτός από πολύ μικρές επιχειρήσεις και ΜΜΕ) θα υπόκεινται σε διαδικασία αποδοχής, εγγραφή και εποπτεία από ανεξάρτητες εθνικές αρχές.

Οι διαπραγματευτές του ΕΚ εξασφάλισαν επίσης μια διάταξη στη συμφωνία έτσι ώστε η πιστωτική διαφήμιση να περιέχει πάντα μια σαφή και εμφανή προειδοποίηση ότι ο δανεισμός χρημάτων κοστίζει χρήματα. Η διαφήμιση δεν πρέπει να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να αναζητήσουν πίστωση υπονοώντας ότι θα βελτίωνε την οικονομική τους κατάσταση, ότι η πίστωση οδηγεί σε αύξηση των οικονομικών πόρων, αποτελεί υποκατάστατο της αποταμίευσης ή μπορεί να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο του καταναλωτή.

Οι ευρωβουλευτές πέτυχαν επίσης να συμπεριληφθούν μέτρα, όπως ανώτατα όρια, για να αποτρέψουν τις καταχρήσεις και να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές δεν μπορούν να χρεωθούν υπερβολικά επιτόκια, ετήσια επιτόκια ή χρεώσεις δανείων ή το συνολικό κόστος της πίστωσης.

Κατόπιν επιμονής των ευρωβουλευτών, θα είναι υποχρεωτικά μέτρα ανοχής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί προληπτικά ο αναδυόμενος πιστωτικός κίνδυνος σε πρώιμο στάδιο. Οι πιστωτές θα πρέπει να βοηθούν τους καταναλωτές σε περίπτωση δυσκολιών με την αποπληρωμή και να επιβάλλουν χρεώσεις όχι υψηλότερες από τις αναγκαίες για την αντιστάθμιση του κόστους που προκύπτει από αθέτηση υποχρεώσεων.

Με τις διευκολύνσεις υπερανάληψης και την υπέρβαση της πίστωσης όλο και πιο κοινές και ακριβές μορφές πίστωσης, οι διαπραγματευτές φρόντισαν να ρυθμιστούν αυτά τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα για να αυξηθεί η προστασία των καταναλωτών και να αποφευχθεί η υπερχρέωση.

Δικαίωμα υπαναχώρησης και πρόωρης εξόφλησης
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν από μια σύμβαση πίστωσης χωρίς κανένα λόγο εντός 14 ημερών. Οι καταναλωτές θα έχουν δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και μείωσης του συνολικού κόστους της πίστωσής τους. Οι προσυμβατικές πληροφορίες θα πρέπει να προσδιορίζουν σαφώς τον τρόπο υπολογισμού αυτής της αποζημίωσης.

Δηλώσεις
Η Kateřina Konečná (The Left, CZ), η επικεφαλής ευρωβουλευτής δήλωσε: “Σε αυτή την περίοδο οικονομικής κρίσης, έχουμε ετοιμάσει νομοθεσία που θα προστατεύει πραγματικά τους καταναλωτές στον τομέα της καταναλωτικής πίστης. Για πρώτη φορά στην ιστορία, καταφέραμε να επιβάλουμε την εγγύηση του δικαιώματος στη λήθη για τους καρκινοπαθείς στη νομοθεσία της ΕΕ. Οι πιστωτικές διαφημίσεις θα πρέπει τώρα να φέρουν μια προειδοποίηση παρόμοια με αυτή στα πακέτα τσιγάρων, ενώ ορισμένοι επικίνδυνοι τύποι διαφημίσεων θα απαγορευθούν ακόμη και στα κράτη μέλη».

Επόμενα βήματα
Η προσωρινή πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε από τη διαπραγματευτική ομάδα του ΕΚ θα πρέπει τώρα να εγκριθεί πρώτα από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) και μετά από ψηφοφορία στην ολομέλεια. Το Συμβούλιο πρέπει επίσης να εγκρίνει τη συμφωνία, προτού τεθεί σε ισχύ.

 

 

Πηγή: dikaiologitika.gr