Η Σελήνη στο ζώδιο του Καρκίνου μας φέρνει σε επαφή με βαθύτερα συναισθήματα αλλά κυρίως γεννά ερωτηματικά σχετικά με το κατά πόσο τρέφουμε την Ψυχή μας, παίρνοντας τα...