Στις χώρες της Ε.Ε., οι ετήσιες τιμές ενοικίασης ενός εκταρίου γεωργικής γης ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ χωρών και περιφερειών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της Eurostat η ενοικίαση ενός εκταρίου καλλιεργήσιμης γης ή/και μόνιμων λιβαδιών κυμαινόταν από 62 ευρώ στη Σλοβακία έως 836 ευρώ κατά μέσο όρο στις Κάτω Χώρες. Μεταξύ των περιοχών της Ε.Ε., η ενοικίαση ενός εκταρίου γεωργικής γης ήταν πιο ακριβή το 2021 στην ολλανδική περιφέρεια Flevoland (1.721 ευρώ/ εκτάριο), ακολουθούμενη από τα Κανάρια στην Ισπανία (1.119 ευρώ/εκτάριο) και την Αττική στην Ελλάδα (927 ευρώ/εκτάριο). Μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. που ανέφεραν συγκεκριμένες τιμές ενοικίασης για αρόσιμη γη και για μόνιμους βοσκότοπους, η ενοικίαση μόνιμων λιβαδιών ήταν πάντα φθηνότερη από την ενοικίαση καλλιεργήσιμης γης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2021, μετά την Αττική καταγράφονται οι εξής τιμές ενοικίασης ανά εκτάριο γεωργικής γης στις περιφέρειες: Κρήτη (878 ευρώ/εκτάριο), Βόρειο Αιγαίο (848 ευρώ/εκτάριο), Πελοπόννησος (578 ευρώ/εκτάριο), Στερεά Ελλάδα (562 ευρώ/εκτάριο), Δυτική Ελλάδα (542 ευρώ/εκτάριο), Κεντρική Μακεδονία (436 ευρώ/ εκτάριο), Θεσσαλία (427 ευρώ/εκτάριο), Νότιο Αιγαίο (366 ευρώ/ εκτάριο), Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (354 ευρώ/εκτάριο), Ήπειρος (303 ευρώ/εκτάριο), Δυτική Μακεδονία (240 ευρώ/εκτάριο) και Ιόνια Νησιά (222 ευρώ/εκτάριο).

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΝΙΔΗΣ