«Η Περιφέρεια πρέπει να εισηγηθεί την ανάγκη για μία νέα καλύτερη χωροταξική
οργάνωση που να αφορά κυρίως την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων, αιολικών πάρκων και
μονάδων παραγωγής ενέργειας, εν γένει, αλλά και πτηνοτροφικών και χοιροτροφικών
μονάδων», τόνισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Πιερίας, Χρήστος Τζιουβάρας, κατά την
σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Αφορμή γι΄ αυτό στάθηκε το γεγονός ότι στην Περιφέρεια φθάνουν όλο και περισσότερο
αιτήσεις έγκρισης Μ.Π.Ε. για την εγκατάσταση παρόμοιων μονάδων, ενώ όπως τονίζει ο
ίδιος, στις περισσότερες των περιπτώσεων καταγράφονται έντονες αντιδράσεις των
τοπικών κοινωνιών.
Πάγια επιχειρήματα, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σύμβουλο, είναι η υποβάθμιση /
επιβάρυνση του περιβάλλοντος, η εκτεταμένη υποκατάσταση της αγροτικής παραγωγής
από άλλες δραστηριότητες, η σύγκρουση χρήσεων γης και η ασυμβατότητα αυτών των
χρήσεων με άλλες όπως ο τουρισμός, αλλά και η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των
οικισμών γύρω από τους οποίους εγκαθίστανται παρόμοιες μονάδες παραγωγής.
Όπως αναφέρει ο κ. Τζιουβάρας, στην Πιερία έχουμε ήδη δύο παραδείγματα που θα τα
συναντήσουμε μπροστά μας με αιτήσεις για εγκατάσταση πτηνοτροφικών μονάδων στους
οικισμούς Κωνταριώτισσας και Μακρυγιάλου, ενώ όπως λέει έχουμε ήδη και την εμπειρία
της δυσοσμίας που παρατηρείται στην πόλη της Κατερίνης.
Γι’ αυτό και κατά την συνεδρίαση, ο Περιφερειακός Σύμβουλος τόνισε την ανάγκη η
Περιφερειακή Αρχή να συνεργαστεί με τους Δήμους και κάθε άλλον αρμόδιο φορέα, ώστε
ληφθεί σοβαρά υπόψη η ανάγκη ενός νέου και καλύτερο σχεδιασμού και μίας άλλης
χωροταξικής οργάνωσης παρόμοιων μονάδων παραγωγής.