Στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου με ώρα έναρξης 20:30