Το 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης συμμετείχε στις εργασίες του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο « Whole-school Approach for Youth with migrant background – WAY” που πραγματοποιήθηκαν στη Βαρσοβία της Πολωνίας από 16-20 Μάϊου 2022 (TPM).

Οι εταίροι που συμμετείχαν, ο καθένας με δύο συμμετέχοντες (δάσκαλοι, ερευνητές κ.λπ.) ήταν οι: οργανισμός «Ecepaa» από το Βέλγιο, ο οποίος είναι και ο συντονιστής του έργου, ο οργανισμός «Fundacion Red Incola» από την Ισπανία, το Πανεπιστήμιο «Università Degli Studi Di Milano-Bicocca» από την Ιταλία, το σχολικό συγκρότημα « Agrupamento de Escolas de Silves «από την Πορτογαλία, ο οργανισμός» The Autokreacja Foundation «από την Πολωνία, το 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης από την Ελλάδα και η σχολική μονάδα» IIS Laeng Meucci «από την Ιταλία .

Το TPM, πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία και διοργανώθηκε και φιλοξενήθηκε από τον εταίρο «Autokreacja Foundation» μετά από πολλές διαδικτυακές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των εταίρων μέσω του Zoom την προηγούμενη περίοδο, με στόχο να συζητηθούν περαιτέρω τα αποτελέσματα της ανάλυσης αναγκών που πραγματοποιήθηκε από κάθε εταίρο και η προετοιμασία του άρθρου-δημοσίευσης της IO1..

Στην αρχή της συνεδρίασης παρουσιάστηκε η ημερήσια διάταξη του TPM (Gabriele Sospiro). Στη συνέχεια, ο Δρ. Vittorio Lanutti παρουσίασε την τελική συνδυασμένη ανάλυση αναγκών που πραγματοποιήθηκε από τα αποτελέσματα κάθε συνεργάτη. Πραγματοποιήθηκε μια στρογγυλή τράπεζα για την περαιτέρω διερεύνηση και συζήτηση των δεδομένων που προέκυψαν από την έκθεση (καθ. Veronica Velasco). Επιπλέον, συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας που συζήτησαν και ανέλυσαν περαιτέρω την έρευνα αναγκών σχετικά με την υγεία στην εκπαίδευση.

Τη δεύτερη ημέρα του TPM, οι εταίροι επισκέφθηκαν τα σχολεία Liceum Ogolnoksaztalcace και Szkola Podstawowa, που φιλοξενούν πολλούς μετανάστες μαθητές (ειδικά από την Ουκρανία τον τελευταίο καιρό).

Η επίσκεψη στο σχολείο ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα και οι συνεργάτες ενημερώθηκαν από τον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς για τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν προκειμένου να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερα κρίσιμες και επείγουσες καταστάσεις. Οι εταίροι ξεναγήθηκαν στις υποδομές του σχολείου και είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τις τάξεις και να συνομιλήσουν με μαθητές σχετικά με τα θέματα του έργου.

Αργότερα οργανώθηκαν ομάδες εργασίας σχετικά με τη στρατηγική που θα εφαρμοστεί για να κατανοήσουν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί πώς είναι σημαντικό οι δραστηριότητες προαγωγής της υγείας να πραγματοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς μετά από μια εκπαίδευση.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση διάδοσης και επικοινωνίας (ιστοσελίδα, σελίδα facebook, γενική στρατηγική διάδοσης του έργου) από τον Δρ. Σιδηρόπουλο Δημήτριο.

Τα επόμενα βήματα του έργου (αναφορά περιγραφών δυνατών σημείων και ελλείψεων του οργανισμού, μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές) παρουσιάστηκαν από τον Δρ. Gabriele Sospiro.

Τέλος, αποφασίστηκε η ώρα των μηνιαίων διαδικτυακών συναντήσεων για την πρόοδο των εργασιών του έργου καθώς και η επόμενη συνάντηση στο Silves της Πορτογαλίας (Σεπτέμβριος 2022) για την Εκπαίδευση των συμμετεχόντων. Επίσης έγινε η αξιολόγηση της συνάντησης

 

 

 

(Δελτίο τύπου)