Το 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης με πέντε εκπαιδευτικούς συμμετείχε σε πενθήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο (training) σχετικά με την συγγραφή μιας πρότασης για ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε στο CACERES της Ισπανίας όπως είχε προγραμματιστεί, από τις 8 Μαίου έως τις 12 Μαίου 2023, στο πλαίσιο του ERASMUS+ με τίτλο YOUCAN.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και να ενισχύσει την ανταπόκριση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των πολιτικών για τη νεολαία στις κύριες προκλήσεις που προκύπτουν από την εγκατάλειψη του σχολείου νέων μεταναστών και τον κοινωνικό αποκλεισμό, με την οικοδόμηση της ικανότητας της κοινοπραξίας να λειτουργεί διακρατικά και με διατομεακή προσέγγιση.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαίδευσης στο Caceres είχε ως εξής:

Την πρώτη ημέρα του προγράμματος, οι συμμετέχοντες από το Βέλγιο, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ελλάδα συναντήθηκαν στο εμπορικό επιμελητήριο Camara Chamber of Commerce του Caceres, όπου συμπλήρωσαν ηλεκτρονικά το αρχικό ερωτηματολόγιο (Impact self-assessment questionnaire),  έγινε η γνωριμία των  συμμετεχόντων μέσα από διαδραστικές ασκήσεις και παρουσιάστηκε εν συντομία το θεωρητικό πλαίσιο με θέμα: «Σχολική διαρροή νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο». Συζητήθηκαν τα έως τώρα αποτελέσματα του προγράμματος, η πορεία του, και οι επόμενες ενέργειες (Toolkit –multiplier event, Παραδοτέα- Διάχυση αποτελεσμάτων). Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση με θέμα « Ο κύκλος ζωής του προγράμματος» και τα στάδια δημιουργίας ενός project.

Τη δεύτερη ημέρα οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν το “ Remudate- Caritas Social Company” εταιρία διαχείρισης, επαναχρησιμοποίησης και διάθεσης ενδυμάτων και υποδημάτων είτε μεταχειρισμένων είτε από απόθεμα (stock) μεγάλων εταιριών (επώνυμων Brands). H υπεύθυνη, παρουσίασε τα στάδια και τον τρόπο λειτουργίας της εταιρίας καθώς και τους εμπλεκόμενους φορείς και το προσωπικό που απασχολείται. Στη συνέχεια στο χώρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν τη μεθοδολογία «Νeed Analysis» και «Tree problem» σχεδιασμού ενός Project και επέλεξαν 3 τουλάχιστον θέματα-πεδία εφαρμογής μεταξύ 8 που τους παρουσιάστηκαν. Με βάση την επιλογή τους χωρίστηκαν σε ομάδες των 4-6 ατόμων και συνεργάστηκαν προκειμένου να σχεδιάσουν βήμα-βήμα μια δική τους πρόταση. Το απόγευμα της ίδιας μέρας παρουσιάστηκε από εκπρόσωπο του επιμελητηρίου το Δημοσιονομικό Πλαίσιο και διάφοροι τρόποι χρηματοδότησης προγραμμάτων (Funding of a project).

Την Τρίτη ημέρα αντιπροσωπεία από την αντιπεριφέρεια της επαρχίας του Caceres που είναι υπεύθυνοι για το συντονισμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων παρουσίασαν την ατζέντα «Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2014-2020» στα οποία συμμετείχε η επαρχία του Caceres καθώς και τρόπους συνεργασίας των Δήμων με την Περιφέρεια προκειμένου να διεκπεραιώσουν προγράμματα ώστε να αποφευχθεί η ερήμωση των μικρών Δήμων και να ικανοποιηθούν ανάγκες της κάθε περιοχής. Μετά το μεσημεριανό διάλειμμα ακολούθησε παρουσίαση από την ομάδα του Βελγίου του εργαλείου «Logical framework», που περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά και την ανάλυση των σταδίων σχεδιασμού ενός προγράμματος. Στην συνέχεια, οι συμμετέχοντες, στηριζόμενοι και στις προηγούμενες δράσεις που υλοποίησαν ομαδικά προετοίμασαν και παρουσίασαν στην ολομέλεια, τα αποτελέσματα του θέματος που είχαν επιλέξει.

Την τέταρτη ημέρα παρουσιάστηκαν από την ομάδα της Ελλάδας οι τρόποι παρακολούθησης και ελέγχου ενός προγράμματος, η αξιολόγηση του, η διάχυση των αποτελεσμάτων και η επικοινωνία των εταίρων, καθώς και η βιωσιμότητα του προγράμματος. Συζητήθηκαν συγκεκριμένες περιπτώσεις εφαρμογής, επιλύθηκαν απορίες και ανατέθηκαν σχετικές εργασίες εξάσκησης. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες είχαν χρόνο να ολοκληρώσουν ομαδικά το σχεδιασμό των προτάσεών τους και να τις παρουσιάσουν στην ολομέλεια για αντροφοδότηση. Στο τέλος της απογευματινής συνάντησης επιλύθηκαν απορίες, έγιναν επισημάνσεις και δόθηκαν οδηγίες εφαρμογής.

Την πέμπτη ημέρα έγινε η τελική συνάντηση των συντονιστών προκειμένου να ολοκληρώσουν τον απολογισμό του εκπαιδευτικού σεμιναρίου και να επιλυθούν ζητήματα σχετικά με την ολοκλήρωση του προγράμματος και των παραδοτέων. Ακολούθησε η αξιολόγηση των δράσεων, της εκπαίδευσης και της συνολικής οργάνωσης του προγράμματος μέσα από την συμπλήρωση από τους συμμετέχοντες, ηλεκτρονικά, δυο ερωτηματολογίων.

 

 

(Δελτίο τύπου)