Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος YOUCAN (YOUCAN – YOUth with migrant dropout tackling: CApacity building), αντιπροσωπεία εκπαιδευτικών του 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης παρευρέθηκε στο Μιλάνο (TPM meeting), προσκεκλημένη από τον οργανισμό JOINT (Associazione Di Promozione Sociale Joint).

Ο γενικός στόχος αυτής του προγράμματος είναι να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και να ενισχύσει την ανταπόκριση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των πολιτικών για τη νεολαία στις κύριες προκλήσεις που προκύπτουν από την εγκατάλειψη του σχολείου νέων μεταναστών και τον κοινωνικό αποκλεισμό, με την οικοδόμηση της ικανότητας της κοινοπραξίας να λειτουργεί διακρατικά και με διατομεακή προσέγγιση.

Την πρώτη ημέρα του προγράμματος, οι συμμετέχοντες συναντήθηκαν στα γραφεία της Joint, όπου συζητήθηκαν τα έως τώρα αποτελέσματα του προγράμματος, η πορεία του, και οι επόμενες ενέργειες.

Οι συμμετέχοντες από το Βέλγιο, την Ιταλία και την Ελλάδα μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από την εκπαίδευση που έλαβαν σχετικά με το θέμα σε προηγούμενες μετακινήσεις (O2O Training). Συζητήθηκαν επίσης και οργανώθηκαν οι επόμενες μετακινήσεις, η περαιτέρω εκπαίδευση μελών της κοινοπραξίας καθώς και τα παραδοτέα του προγράμματος.

Η δεύτερη ημέρα του προγράμματος αφιερώθηκε σε επισκέψεις σε φορείς που ασχολούνται με την εκπαίδευση και ενσωμάτωση των νέων μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε οργανισμό που παρέχει άτυπη εκπαίδευση σε νέους μετανάστες με σκοπό την υποστήριξη των λειτουργιών των σχολικών μονάδων.

Επίσης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε οργανισμό υποστηριζόμενο από τον Δήμου του Μιλάνου (Spazio Arteducazione), ο οποίος μέσω της τέχνης προωθεί την κοινωνική ενσωμάτωση των νέων του Μιλάνου και ειδικότερα των μεταναστών.

Οι συμμετέχοντες ανανέωσαν το ραντεβού τους για την συνέχιση των εργασιών για τον επόμενο μήνα με τηλεδιάσκεψη.

 

 

 

(Δελτίο τύπου)