Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης στην συνάντηση εκπαίδευσης (training event) σε θέματα προώθησης της υγείας των μαθητών και του προσωπικού στην Εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Whole school Approach for Youth with migrant background (WAY) – wayproject.eu στο Silves της Πορτογαλίας.

Από το 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης συμμετείχαν πέντε καθηγητές (κ. Σιδηρόπουλος, κ. Αγγέλης, κ. Παπαγεωργίου, κ. Δουλγεράκη, κ. Καμπερίδης) ενώ συνολικά στην συνάντηση συμμετείχαν περισσότεροι από εξήντα εκπαιδευτικοί από την Ισπανία, την Πορτογαλία, το Βέλγιο, την Ιταλία και την Πολωνία.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η προώθηση της υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών μέσω των σχολικών μονάδων ως ένα απαραίτητο συστατικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προκειμένου να μειωθεί η σχολική διαρροή. Ειδικότερη μνεία έγινε για τους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από διαδραστικές και βιωματικές δραστηριότητες συμμετείχαν σε μια τριήμερη εκπαίδευση στο παραπάνω αντικείμενο με σκοπό να μεταφέρουν την συγκεκριμένη γνώση και πρακτικές στις σχολικές μονάδες τους και να αναδιοργανώσουν τις προσεγγίσεις τους πάνω στον συγκεκριμένο τομέα.

Η συνάντηση ξεκίνησε με το καλωσόρισμα των συμμετεχόντων από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας Agrupamento Escolas Silves (aesilves.pt) κ. Antonio Martins, που φιλοξενούσε την συνάντηση εκπαίδευσης, την παρουσίαση της τριήμερης ατζέντας από το συντονιστή του προγράμματος Gabriele Sospiro και συνεχίστηκε με την παρουσίαση όλων των συμμετεχόντων χωρών και των δράσεων τους.

Ακολούθησε η αναλυτική περιγραφή του προγράμματος και των στόχων του (Gabriele Sospiro) καθώς και η ανάλυση απαιτήσεων (Vittorio Lanuti). Έπειτα οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες και παρακολούθησαν μαθήματα και δραστηριότητες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

  1. Αυτοεκτίμηση, άγχος και κοινωνική πίεση
  2. Συμμετοχή γονέων στην σχολική μονάδα
  3. Αρχική ενσωμάτωση των μαθητών στην σχολική κοινότητα
  4. Πληροφόρηση και πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας (κ. Σιδηρόπουλος Δημήτριος)

Τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες συνεχίστηκαν και την δεύτερη μέρα της συνάντησης, ενώ την τρίτη ημέρα παρουσιάστηκε από την καθηγήτρια του Πανεπιστήμιου Biccocca του Μιλάνου, κ. Veronica Velasco το διαγνωστικό εργαλείο αποτύπωσης της κατάσταση στις σχολικές μονάδες σχετικά με την προώθηση της υγείας στο σχολείο. Επίσης μέσω διαδραστικών  δραστηριότητων, οι συμμετέχοντες στο τέλος πρότειναν τρόπους με τους οποίους μπορούν να βελτιώσουν και να προωθήσουν την υγεία μέσα από το σχολείο. Ακολούθησε η παρουσίαση σχετικού άρθρου που έχει συγγραφεί μετά από έρευνα με ερωτηματολόγιο στα συμμετέχοντα σχολεία στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της ιστοσελίδας του προγράμματος καθώς και με την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής συνάντησης. Οι επικεφαλής των συμμετεχόντων οργανισμών ανανέωσαν το ραντεβού τους για την Ιταλία, σε διεθνή συνάντηση διάχυσης αποτελεσμάτων του προγράμματος WAY με περισσότερους από εκατό προσκεκλημένους.

Όσον αφορά τα αναμενόμενα αποτελέσματα, μέχρι το τέλος του προγράμματος θα έχουν επιτευχθεί δύο είδη αποτελεσμάτων. Μακροπρόθεσμα το έργο WAY θα συμβάλει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης ατόμων που προέρχονται από μεταναστευτικό και χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και θα συμβάλει στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου για μαθητές μεταναστευτικής καταγωγής. Επίσης το έργο WAY θα έχει υποστηρίξει τουλάχιστον 60 δασκάλους και εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη των ικανοτήτων της προσέγγισης και προώθησης του θέματος της υγείας των μαθητών και του προσωπικού στις σχολικές μονάδες.

Πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τα μαθήματα, οι συμμετέχοντες επισκεφθήκαν το δημαρχείο της πόλης Silves και συναντήθηκαν με την Δήμαρχο όπου τους υποδέχθηκε θερμά. Επίσης επισκέφτηκαν το μουσείο και το κάστρο της πόλης.