Χωρίς ρεύμα είναι αυτή την ώρα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Δίου, λόγω βλάβης στον υποσταθμό της ΔΕΗ στη Σκοτίνα, μετά από πτώση κεραυνού. Διακοπή ηλεκτροδότησης έχει σημειωθεί στο Δίον, την Καρίτσα και τα Πλατανάκια. Σύμφωνα με πληροφορίες το ρεύμα θα επανέλθει σε τρεις ώρες περίπου.