Γράφει ο  Αγιαννίτης Βασίλειος 

Ο Νόμος, το περιεχόμενο και η διαδικασία 

Ένα χαράτσι που μας έρχεται από τον νόμο Ν 339/5-6-1976 (περ. β, παρ. 1, άρθρο 1), αλλάζει πεδίο  εφαρμογής με το άρθρο 20 του Ν 2539/4-12-1997 και τέλος τροποποιείται με το άρθρο 62 του  ψηφισθέντος νομοσχεδίου (26/7/2017) από το Νομοθετικό σώμα, για ΔΕΥΑ και ΟΤΑ, η διάταξη για την  επιβολή του δημοτικού τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού  ενδιαφέροντος, ορίζεται ως εξής (η διάταξη του άρθρου 20 του Ν 2539/1997 καταργείται 

«Επιβάλλεται υπέρ των Δήμων, στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού  προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων τέλος σε ποσοστό 0,5% στα ακαθάριστα έσοδα των: 

α) κάθε είδους, µορφής και ονομασίας καταστημάτων, στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός των  χώρων δραστηριοποίησης του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά,  γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσµατα, 

β) ζυθοπωλείων και µπαρ, ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας και γ) καντινών. 

Στο ανωτέρω τέλος υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των πιο πάνω  περιπτώσεων που λειτουργούν µέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κάθε λειτουργικής µορφής και  κατηγορίας, τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν µέσα σε εμπορικά κέντρα,  καθώς και στα οργανωμένα τµήµατα των SUPERMARKETS και των πολυκαταστημάτων, στα οποία  πωλούνται έτοιμα φαγητά. 

Επί των εσόδων των επιχειρήσεων Καζίνο και των επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός Καζίνο το  ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό δύο 2%. 

Προκειμένου για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα µε ποτά και θέαμα,  καφωδεία, κέντρα διασκέδασης και χορευτικά κέντρα µε µουσική το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε  5%.» 

Υπάρχουν αρκετές ακόμη κατηγορίες και υποκατηγορίες που επιβάλλεται ή θα μπορούσε να επιβληθεί με  αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων αλλά εστιάζω στον κλάδο της εστίασης. Στις δύο αυτές κατηγορίες  λοιπόν, εισπράττεται δημοτικό τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων τους και εντός των προθεσμιών  που αποδίδεται ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας (Φ.Π.Α). 

Στην απόδειξη λιανικής πώλησης και ευρύτερα, στην αξία των εκδιδομένων παραστατικών από τις  επιχειρήσεις, συμπεριλαμβάνεται ο δημοτικός φόρος. Υπενθυμίζω ότι το δημοτικό τέλος δεν αποτελεί  έξοδο για την επιχείρηση. Είναι παρακρατούμενος φόρος με τον όποιο επιβαρύνεται ο πελάτης, εισπράττεται από την επιχείρηση και αυτή, υποχρεούται να το αποδώσει στον δικαιούχο Δήμο. 

Επίσης, υποχρεωτικά είναι ενσωματωμένος στην τιμή και υπολογίζεται με εσωτερική υφαίρεση αφού  προηγούμενος έχει αφαιρεθεί ο ΦΠΑ. 

α) Η κάθε επιχείρηση έχει την υποχρέωση εντός των προθεσμιών που αποδίδεται Φ.Π.Α. να προσέλθει  στο δημαρχείο προκειμένου να υποβάλλει την δήλωση επί των ακαθαρίστων εσόδων του για το τρέχον  χρονικό διάστημα με αντίγραφο περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.

Κατά την υποβολή της δήλωσης, γίνεται έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων που υποβάλλονται και ο  υπάλληλος του τμήματος προβαίνει στην έκδοση του βεβαιωτικού σημειώματος με το οποίο ο υπόχρεος  μεταβαίνει στην ταμιακή υπηρεσία όπου και προβαίνει στην εξόφλησή του. 

Ο αριθμός του βεβαιωτικού σημειώματος καταγράφεται από τους υπαλλήλους του τμήματος πάνω στην  υποβληθείσα δήλωση. Οι εξοφλημένες δηλώσεις αρχειοθετούνται. Σε περίπτωση μη εξόφλησης  βεβαιωτικού σημειώματος θα πρέπει ο υπόχρεος να το επιστρέψει στο Τμήμα για να ακυρωθεί. 

Επιπλέον όσον αφορά την ορθότητα των υποβληθέντων στοιχείων των δηλώσεων αυτά  διασταυρώνονται μέσω των ελέγχων που διενεργεί η υπηρεσία στο αρχείο των Δημόσιων Οικονομικών  Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ). 

β) Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προβεί σε ρύθμιση των οφειλών τους σύμφωνα με τους νόμους που  κατά καιρούς εκδίδονται σχετικά με το Δημοτικό Τέλος υποχρεούνται στην μηνιαία εξόφληση των  δόσεων τους η οποία πραγματοποιείται με την ίδια παραπάνω διαδικασία με την διαφορά ότι ο υπόχρεος  πρέπει να επιστρέψει στην υπηρεσία του Δήμου μετά την εξόφληση έτσι ώστε να καταχωρηθεί, στο  έντυπο στο οποίο απεικονίζεται η ρύθμισή του, ο αριθμός διπλοτύπου ταμείου που αντιστοιχεί στην  εξοφλημένη δόση. 

γ) Επίσης, με τη δήλωση του τέλους. οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν σε  αντίγραφο την περιοδική ΦΠΑ που έχει υποβληθεί στην αρμόδια ΔOY. 

Εξαιρέσεις 

Ο Δημοτικός Φόρος εξαιρείται από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικώς ή μερικώς ως  Delivery (διανομή προϊόντων) καθώς το άρθρο του νόμου ΔΕΝ αναφέρει την επιβολή του τέλους στην  υπηρεσία διανομής προϊόντων. Αναφέρει «…κάθε είδους μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία  πωλούνται για κατανάλωση εντός του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά,  γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί, διαθέτουν πάγκους ή  τραπεζοκαθίσματα εντός ή και εκτός του καταστήματος..»  

Με απλά λόγια, το ΦΠΑ από τα τιμολόγια του BOX Delivery, E-Food, Wolt κι άλλες πλατφόρμες/εταιρίες  υπηρεσιών διανομής προϊόντων, θα πρέπει να εξαιρείται από την δήλωση του ΦΠΑ που καταθέτουν οι  επιχειρήσεις στο δήμο, καθώς δεν αποτελούν έσοδα που προήλθαν από την χρήση των  τραπεζοκαθισμάτων/μπαρ εντός ή εκτός του καταστήματός. Η εξαίρεση ισχύει και για τα αμιγώς  καταστήματα delivery!  

Η ίδια εξαίρεση ισχύει και για τις χονδρικές πωλήσεις όπως και τα τιμολόγια των εμπορικών και  διαφημιστικών συμφωνιών. Για τις ανωτέρω εξαιρέσεις υποβάλλεται «Κατάσταση διαχωρισμού εσόδων»  επιχείρησης (από λογιστή) εφόσον διατηρούνται περισσότερες από μία δραστηριότητες εντός ή εκτός της  επιχείρησης. 

Πως δηλώνω τα έσοδα; 

Στην περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει ταμειακό ηλεκτρονικό λογισμικό, ανεξάρτητα αν είναι  συνδεδεμένο με φορολογικό μηχανισμό ή ταμειακή μηχανή, τότε ο προγραμματιστής μπορεί να  διαχωρίσει τον τζίρο ανά κανάλι πωλήσεων και το ΦΠΑ αυτού. Μ’ αυτό τον τρόπο, ο λογιστής σας  μπορεί να κάνει διαφορετικές καταχωρήσεις και να σας αποδώσει την σωστή δήλωση ΦΠΑ που θα πρέπει  να προσκομίσετε στον Δήμο σας.  

Εάν δεν διαθέτει η επιχείρηση σας λογισμικό αλλά απλή ταμειακή, τότε σε θα πρέπει να  πραγματοποιήσετε μια συνάντηση με τον λογιστή σας και τον τεχνικό της ταμειακής ώστε να βρεθεί η  λύση. Δεν υπάρχει κάποιος οριζόντιος κανόνας, καθώς η τεχνική λύση μπορεί να διαφέρει ανά μοντέλο  ταμειακής.  

Δημοτικός φόρος στα myData: 

Ο Δημοτικός Φόρος δεν είναι ακαθάριστο έσοδο αλλά πρέπει να μειώσει τα ακαθάριστα έσοδα των  λιανικών πωλήσεων. 

Ο σχετικός ειδικός φόρος πρέπει να είναι χαρακτηρισμένος με κωδικό myDATA : 1-Δημοτικος Φόρος (Δεν ενημερώνει Ε3)]

Η εφαρμογή των εσόδων/εξόδων αφαιρεί την αξία του και την διαβιβάζει με χαρακτηρισμό 1-95 χωρίς  να ενημερώνει Ε3 

Προσοχή: 

Το Δημοτικό Τέλος είναι 5% για τις επιχειρήσεις που αναφέρονται παρακάτω: 

  1. Κέντρα διασκέδασης 
  2. Καταστήματα με ζωντανή μουσική. 
  3. Χορευτικά κέντρα club κ.λ.π. 

Επί των ανωτέρω κατηγοριών καταστημάτων εισπράττεται δημοτικό τέλος 5% επί των ακαθαρίστων  εσόδων τους και εντός των προθεσμιών που αποδίδεται ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας (Φ.Π.Α.) 

Σημαντικό!  

Το ποσό του δημοτικού τέλους σε καμία περίπτωση δεν συνιστά έξοδο για την επιχείρηση. Συγκεντρώνει  τα χαρακτηριστικά του παρακρατούμενου φόρου, ο οποίος εισπράττεται, με άμεση επιβάρυνση του  τελικού καταναλωτή και με υποχρέωση απόδοσής του στον δικαιούχο Δήμο. 

Πρέπει ν’ αναγράφεται στους τιμοκαταλόγους και θα πρέπει να υπολογίζεται ως φόρος με το πέρας της κοστολόγησης.  

Ενημέρωση 

Μέσω της EstiasiGreece έχει γίνει ενημέρωση προς τον κ. Πέτσα ώστε ν’ αναδιατυπωθεί η παράγραφος  του νόμου με την φράση «…ή σε πακέτο» ώστε τα αμιγώς καταστήματα delivery αλλά κι όλη η υπηρεσία  να μη χρεώνεται ο φόρος του 0,5%, ειδάλλως, εκτός από την χρέωση διανομής θα πρέπει άμεσα να  σκεφτούμε ότι θα πρέπει χρεωθεί άμεσα.  

 

Ο Αγιαννίτης Βασίλειος είναι  Πρόεδρος του Σωματείου Κατερίνης  και Μέλος του EstiasiGreece