Την  Τρίτη 1 Φεβρουαρίου η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου υπέγραψε σύμβαση ανάθεσης υπηρεσίας με τίτλο: “Καθαρισμός στραγγιστικού δικτύου-ρεμάτων ΠΕ Πιερίας”, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και ανήκει στην κατηγορία των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας που με ιδιαίτερη έμφαση και ολοκληρωμένο σχέδιο και προγραμματισμό εκτελούν οι Τεχνικές Υπηρεσίες και τα συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας  σε όλο τον νομό.

Η σύμβαση αφορά στην εκπόνηση εργασιών γενικού καθαρισμού των στραγγιστικών τάφρων, της κοίτης των ρεμάτων και της διατομής των οχετών από απορρίμματα, μπάζα και λοιπά φερτά υλικά, καθώς και από την εκτεταμένη αυτοφυή βλάστηση.

Επιπλέον και στο πλαίσιο της συντήρησης των ρεμάτων και των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων, προβλέπεται η κατασκευή μικρών τεχνικών έργων στις περιοχές διέλευσης ρεμάτων, η σήμανση και η ασφάλισή τους.

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η αντιπλημμυρική θωράκιση της Πιερίας αποτελεί για εμάς ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας και για το λόγο αυτό σύμφωνα και με το συντονισμό του Περιφερειάρχη μας κ. Απόστολου Τζιτζικώστα δίνουμε ώθηση σε έργα ουσίας με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, την προστασία της ζωής και της περιουσίας των συμπολιτών μας».

 

 

(Δελτίο τύπου)