Σύμβαση με τίτλο: «Καθαρισμός ρεμάτων-τάφρων ΠΕ Πιερίας για τα έτη 2021 2022», συμβατικού ποσού 460.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) με ανοικτό – διεθνή (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό και χρηματοδότηση από το Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών ΠΕ Πιερίας έτους 2023 και με κωδικό 1121ΠΙΕ001ΚΑΠ21, υπέγραψε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου.

 

Η σύμβαση περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού από αυτοφυή βλάστηση σε κοίτες και πρανή, απορρίμματα μπάζα σε ρέματα και στο στραγγιστικό δίκτυο της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

 

Οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν τον καθαρισμό γεφυρών, οχετών, φρεατίων και συναφών τεχνικών έργων που εξυπηρετούν την ροή των υδάτων, από κάθε είδους φερτά υλικά που αποφράσουν την ομαλή ροή.

 

Ειδικότερα, οι εργασίες έχουν ως στόχο, τον καθαρισμό των τάφρων από φερτά και ξυλώδη φυτά, την ενίσχυση των υφιστάμενων αναχωμάτων που έχουν υποχωρήσει λόγω πλημμυρικών φαινόμενων κατά το παρελθόν, τη σημειακή επέμβαση σε επιλεγμένα σημεία ρεμάτων και τάφρων τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα στην ροή των υδάτων καθώς και τον καθαρισμό γεφυρών, οχετών, φρεατίων και συναφών τεχνικών έργων που εξυπηρετούν τη ροή των υδάτων.

 

«Συνεχίζουμε το έργο μας με σημαντικές παρεμβάσεις που εντάσσονται στον προγραμματικό σχεδιασμό μας για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Με την υλοποίηση στοχευμένων έργων, λειτουργούμε προληπτικά, προκειμένου να εκμηδενιστούν οι κίνδυνοι από την εκδήλωση τυχόν πλημμυρικών φαινομένων», δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας.

 

 

 

(Δελτίο τύπου)