Η σύμβαση κατασκευής έργου για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γυμνασίου & Λυκείου Λιτοχώρου» υπογράφηκε στο Δημαρχείο Δίου-Ολύμπου, μεταξύ του Δημάρχου Βαγγέλη Γερολιόλιου και του αναδόχου Χρήστου Σ. Τσελεγκερίδη.

Η υλοποίηση του έργου, προϋπολογισμού 112.967 ευρώ χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και ιδίους πόρους του Δήμου, ενώ η ανάθεση έγινε μετά από ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Με τον έργο αυτό θα γίνουν οι απαραίτητες οικοδομικές εργασίες αναβάθμισης του κτιριακού κελύφους του σχολικού συγκροτήματος, σε οριζόντιους και κάθετους άξονες, και θα αντικατασταθεί η μονάδα θέρμανσης. Όλα τα υλικά, που θα χρησιμοποιηθούν, θα φέρουν τη σήμανση «CE», πληρώντας τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

 

(Δελτίο τύπου)