Δεν θα προσμετρηθούν οι απουσίες των μαθητών για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης τους τονίζει με εγκύκλιο του το υπουργείο Παιδείας ενώ κάνει γνωστό ότι θα καταχωρούνται στο Myschool μόνο για στατιστικούς λόγους

Ενημέρωση για την καταχώριση απουσιών στο ΠΣ myschool εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας κάνει γνωστό ότι στην ειδική φόρμα αποτύπωσης απουσιών καταχωρίζεται καθημερινά το σύνολο των μαθητών/τριών που απουσιάζουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ανά τάξη (αριθμητικό σύνολο μαθητών/τριών και όχι των ωρών απουσίας).

Η αποτύπωση των ημερήσιων απουσιών δεν αφορά στον χαρακτηρισμό της φοίτησης, αλλά προορίζεται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων που θα διατεθούν στο Υπουργείο Υγείας.

Στη νέα φόρμα απουσιών καταχωρίζονται όλες οι ημερήσιες απουσίες, ασχέτως αιτιολογίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας οι απουσίες που δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών.