Ζητείται προσωπικό (άνδρες) από την εταιρεία nice-ice.

Αποστολή βιογραφικών στο email:[email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες στον χώρο του εργοστασίου.