Αίτημα να συζητηθεί το ενδεχόμενο για επιβολή εισιτήριου για την είσοδο στον Όλυμπο στην πρώτη τακτική συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατέθεσε στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου Θεσσαλονίκης η επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Ανυπότακτη Δημοκρατική Μακεδονία Δέσποινα Χαραλαμπίδου.

Η κ. Χαραλαμπίδου ζητεί από το περιφερειακό συμβούλιο να πάρει «σαφή θέση» καθώς όπως σημειώνει «ο συγκεκριμένος νόμος δεν πρέπει να εφαρμοστεί για κανένα ορεινό όγκο ή προστατευόμενη περιοχή της χώρας και ειδικότερα για τον Όλυμπο».

Όπως αναφέρεται στο αίτημά της, «οι ορεινοί όγκοι, και πολύ περισσότερο ο συμβολικός  Όλυμπος, δε μπορεί να ακολουθήσουν την καταστροφική πορεία που οι κατά συρροή νομοθετικές πράξεις προδιαγράφουν για τους αιγιαλούς, δηλαδή να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης και εμπορευματοποίησης για κανένα λόγο».

Αναλυτικά το αίτημα:

Θεσσαλονίκη 26/8/2021

Προς τον κύριο Καρακωστάνογλου, Πρόεδρο του Π.Σ. της Π.Κ.Μ.

Κοινοποίηση: Απόστολο Τζιτζικώστα , Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΩΣ ΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ

Κύριε Πρόεδρε,

Πρόσφατα δημιουργήθηκε ένα σοβαρό ζήτημα, από τη δημοσιότητα που πήρε μια ΚΥΑ, η οποία καθόριζε, με λεπτομέρειες (για πεζούς, αυτοκίνητα, μηχανές κτλ.), εισιτήριο για την επίσκεψη, για οποιοδήποτε λόγο, στο μεγαλύτερο μέρος του Ολύμπου.

Μετά τις έντονες αντιδράσεις, κυρίως συλλόγων που ασχολούνται με το βουνό (ορειβατικοί κτλ.), άλλων συλλογικοτήτων, κοινωνικών κινημάτων, περιφερειακών παρατάξεων, πολιτικών κομμάτων, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία ισχυρίζεται ότι η σχετική ΚΥΑ είναι υπό διαβούλευση και δεν είναι ακόμη ώριμο σχέδιο απόφασης. Παρακάτω όμως, στην ίδια ανακοίνωση,  με απόλυτη σαφήνεια, αναφέρει ότι: «Η καθιέρωση εισιτηρίου στις προστατευόμενες περιοχές, στη βάση της ανταποδοτικότητας και για τις τοπικές κοινωνίες, αποτελεί αφενός βέλτιστη διεθνή πρακτική και αφετέρου ένα χρήσιμο εργαλείο προστασίας και αποτελεσματικής διαχείρισης των μοναδικών μας οικοσυστημάτων».

Η πρόθεση λοιπόν επιβολής εισιτηρίου παραμένει, και μάλιστα στηρίζεται στο ν. 4519/2018 για τους  Φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών, που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση  ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και συγκεκριμένα αναφέρει:

ΑΡΘΡΟ 4 ( για τις αρμοδιότητες των Φ.Δ.Π.Π.)

δ) η ανεύρεση, διασφάλιση και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την προώθηση νέων τοπικών αναπτυξιακών προτύπων και δράσεων,

ΑΡΘΡΟ 8 ( για τους πόρους των Φ.Δ.Π.Π.)

ε) έσοδα από τις δραστηριότητές τους που είναι σύμφωνες με τους σκοπούς τους, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από προϊόντα που παράγουν ή εκμεταλλεύονται, εισιτήρια, ξεναγήσεις ομάδων επισκεπτών και άλλες οικοτουριστικές δραστηριότητες, έντυπες ή ηλεκτρονικές εκδόσεις, πώληση υλικών, προβολή και εκμετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού και, γενικότερα, από την εκμετάλλευση και προβολή του προστατευτέου αντικειμένου…..

2. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του οικείου Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ), δύναται να καθιερώνεται εισιτήριο εισόδου επίσκεψης, το οποίο αποτελεί πόρο του οικείου ΦΔΠΠ, σε ειδικά προσδιορισμένες θέσεις του Δικτύου Natura 2000, για δραστηριότητες που είναι σύμφωνες με τους σκοπούς του.

Η τιμή του εισιτηρίου, οι κατηγορίες προσώπων που απαλλάσσονται ή καταβάλλουν μειωμένο εισιτήριο, οι ημέρες ελεύθερης επίσκεψης του κοινού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με την κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου.

β) Με την ίδια απόφαση δύναται να ορίζεται ότι, ποσοστό έως σαράντα τοις εκατό (40%) των εσόδων από το αντίτιμο του εισιτηρίου θα αποδίδεται από τον εισπράττοντα ΦΔΠΠ στο Πράσινο Ταμείο. Το ποσό αυτό διατίθεται αποκλειστικά για τους σκοπούς του ή επιμέρους ποσοστό αυτού αποδίδεται από το Πράσινο Ταμείο στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, στα διοικητικό όρια των οποίων βρίσκεται η ειδικά προσδιορισμένη θέση της προστατευόμενης περιοχής, με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων ή υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες της συγκεκριμένης περιοχής.

γ) Οι πόροι της περίπτωσης α΄ αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό του οικείου ΦΔΠΠ και το μέρος των εσόδων που απομένει μετά την αφαίρεση του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με την περίπτωση β΄, διατίθεται από τον οικείο ΦΔΠΠ για τις ανάγκες διοίκησης και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, που εμπίπτουν στην χωρική του αρμοδιότητα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης εποχικού προσωπικού, εφόσον απαιτείται.

Επειδή κατά τη γνώμη μας, και όπως είναι φανερό και πολλών άλλων, οι ορεινοί όγκοι, και πολύ περισσότερο ο συμβολικός  Όλυμπος, δε μπορεί να ακολουθήσουν την καταστροφική πορεία που οι κατά συρροή νομοθετικές πράξεις προδιαγράφουν για τους αιγιαλούς, δηλαδή να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης και εμπορευματοποίησης για κανένα λόγο, ούτε πολύ περισσότερο να επαφίεται η φροντίδα τους σε ιδιώτες, και κατά συνέπεια να αποξενώνεται απ αυτούς η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας και ειδικότερα τα λαϊκά στρώματα, ζητάμε να συγκαλέσετε συνεδρίαση της ολομέλειας του Π.Σ., προκειμένου η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, στην οποία ανήκει χωροταξικά ο Όλυμπος, να πάρει σαφή θέση το Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι ο συγκεκριμένος νόμος δεν πρέπει να εφαρμοστεί για κανένα ορεινό όγκο ή προστατευόμενη περιοχή της χώρας και ειδικότερα για τον Όλυμπο. Και αυτή η σαφής θέση, να διεκδικηθεί με συνέπεια και συνέχεια από τη Διοίκηση της Περιφέρειας, μέχρι να υπάρξει ρητή δέσμευση της κυβέρνησης ή το σωστότερο, κατάργηση του σχετικού νόμου.