Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας, διευκρινίζονται τα εξής σχετικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων σταφυλικής παραγωγής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου:

  • Η χορήγηση βεβαίωσης εκδίδεται από την Υπηρεσία μας βάσει της ηλεκτρονικής Δήλωσης Συγκομιδής που υποβάλλει ο αμπελοκαλλιεργητής στις ψηφιακές υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ., στην οποία ο δηλών συμπληρώνει τη συγκομισθείσα ποσότητα σταφυλιών της τρέχουσας αμπελουργικής περιόδου και τον προορισμό της. Ο αμπελοκαλλιεργητής έχει την πλήρη ευθύνη τόσο της έγκαιρης υποβολής της δήλωσης μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, όσο και της ορθής συμπλήρωσης αυτής.
  • Στην ανωτέρω βεβαίωση της Υπηρεσίας μας αναγράφεται η συγκομισθείσα πρώτη ύλη /σταφύλια καθώς και ο προορισμός της (οινοποίηση σε νόμιμο οινοποιείο για την παραγωγή κρασιού κ.λ.π.), βάσει της δήλωσης συγκομιδής. Υπενθυμίζεται ότι η απόσταξη δεν αποτελεί προορισμό της συγκομισθείσας ποσότητας, διότι τα στέμφυλα αποτελούν υποπροϊόν της αμπέλου και όχι τη συγκομισθείσα πρώτη ύλη.
  • Σε περίπτωση ελέγχου της δήλωσης συγκομιδής από την Υπηρεσία μας, ο αμπελοκαλλιεργητής οφείλει να προσκομίσει όλα τα παραστατικά που δικαιολογούν τις επιλογές του στη δήλωση συγκομιδής. Ο δηλών έχει πλήρη ευθύνη και τις συνέπειες του νόμου σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης στοιχείων.

(ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ)