Σήμερα Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου είναι του Οσίου Χαρίτωνος ομολογητού.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν: Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος.